Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
dr inż. Maciej Gierada
mgierada

stanowisko:

Asystent naukowo-dydaktyczny

jednostka:

Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

tel.:

12 628 27 64, 12 628 27 58 lub 12 628 21 96

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

628, 502 lub 510

Przebieg pracy naukowej:

inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2013.

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2014.

dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Kataliza, chemia teoretyczna, 2018.

Zespół badawczy: Kataliza Obliczeniowa (Research Team: Computational Catalysis)

Personal website
CV_eng_ver

Konsultacje:

Poniedziałek 10:00-12:00
Wtorek 10:00-12:00

(proszę o wcześniejszy kontakt mailowy; możliwy też inny termin)

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

PhD thesis title: CrOx/SiO2 catalyst - modelling of surface species and studies on ethylene polymerization mechanism

Research interest:

 • Application of quantum chemistry methods in investigation of chemical systems
 • Mechanism of ethylene polymerization over the CrOx/SiO2 (Phillips) catalyst
 • Homogeneous catalyst active in metathesis, eg. the Grubbs catalysts
 • Non-metathetic transformations mediated by Ru-complexes
 • Spin-crossing reactions
 • Modelling of ordered mesoporous amorphous materials

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

 • I Miejsce, USSKN 2014, sekcja międzynarodowa, Kraków, 2014.
  • II miejsce, VI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Tygiel 2014, Lublin, 2014.
   • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie wskazanym w części A, aktualnego wykazu MNiSW sporządzonego dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych, Kraków, 2017.
    • Stypendium MNiSW dla wybitnych doktorantów na rok akad. 2017/18, Warszawa, 2017.
     • Nagroda Zespołowa JM Rektora Politechniki Krakowskiej za Osiągnięcia Naukowe, Kraków, 2017.

      Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

      • Rosja, Московский государственный университет, Wymiana studencka, 1 miesiąc, - .
      • Francja, UPMC Sorbonne Université, Staż naukowy, 1 miesiąc, - .
      • Francja, Laboratoire de Chimie de la Matière Condensée de Paris, UPMC, Collège de France, Staż naukowy, 1 miesiąc, - .
      • Polska, Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, Kurs Pedagogiczny, 2.5 roku, - .
      • Belgia, Vrije Universiteit Brussel, Staż naukowy, 3 miesiące, - .

      Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

      • UMO-2015/19/B/ST4/01836, Nowe uporządkowane nanoporowate katalizatory dla procesu metatezy olefin - struktura form powierzchniowych oraz mechanizm reakcji w ujęciu eksperymentalnym i teoretycznym, realizowany w latach: 2016 - 2019.
      • UMO-2015/19/N/ST4/00007, Od prekursora tlenkowego do centrum aktywnego - teoretyczne badania mechanizmu polimeryzacji etylenu na katalizatorze Phillipsa, realizowany w latach: 2016 - 2018.
      • C-2/294/2016/DS-M, Badanie mechanizmu redukcji katalizatora Phillipsa, realizowany w latach: 2016 - 2016.

      Hobby:

      1) Astrochemistry, astrobiology, prebiotic chemistry, cosmology, physics beyond standard model, quantum field theory 2) Philosophical foundation of science 3) Science comunication 4) Cycling
      UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

      Strony osobiste Pracowników

      Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

      dr inż.

      Maciej Gierada

      mgierada
      Asystent naukowo-dydaktyczny
      Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)
      tel.: 12 628 27 64, 12 628 27 58 lub 12 628 21 96

      Przebieg pracy naukowej:

      inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2013.

      mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Lekka Technologia Organiczna, 2014.

      dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Kataliza, chemia teoretyczna, 2018.

      Zespół badawczy: Kataliza Obliczeniowa (Research Team: Computational Catalysis)

      Personal website
      CV_eng_ver

      Konsultacje:

      Poniedziałek 10:00-12:00
      Wtorek 10:00-12:00

      (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy; możliwy też inny termin)

      Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

      PhD thesis title: CrOx/SiO2 catalyst - modelling of surface species and studies on ethylene polymerization mechanism

      Research interest:

      • Application of quantum chemistry methods in investigation of chemical systems
      • Mechanism of ethylene polymerization over the CrOx/SiO2 (Phillips) catalyst
      • Homogeneous catalyst active in metathesis, eg. the Grubbs catalysts
      • Non-metathetic transformations mediated by Ru-complexes
      • Spin-crossing reactions
      • Modelling of ordered mesoporous amorphous materials

      Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce, rok):

      • I Miejsce, USSKN 2014, sekcja międzynarodowa, Kraków, 2014.
       • II miejsce, VI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Tygiel 2014, Lublin, 2014.
        • Nagroda JM Rektora Politechniki Krakowskiej dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie wskazanym w części A, aktualnego wykazu MNiSW sporządzonego dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych, Kraków, 2017.
         • Stypendium MNiSW dla wybitnych doktorantów na rok akad. 2017/18, Warszawa, 2017.
          • Nagroda Zespołowa JM Rektora Politechniki Krakowskiej za Osiągnięcia Naukowe, Kraków, 2017.

           Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu):

           • Rosja, Московский государственный университет, Wymiana studencka, 1 miesiąc, - .
           • Francja, UPMC Sorbonne Université, Staż naukowy, 1 miesiąc, - .
           • Francja, Laboratoire de Chimie de la Matière Condensée de Paris, UPMC, Collège de France, Staż naukowy, 1 miesiąc, - .
           • Polska, Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej, Kurs Pedagogiczny, 2.5 roku, - .
           • Belgia, Vrije Universiteit Brussel, Staż naukowy, 3 miesiące, - .

           Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

           • UMO-2015/19/B/ST4/01836, Nowe uporządkowane nanoporowate katalizatory dla procesu metatezy olefin - struktura form powierzchniowych oraz mechanizm reakcji w ujęciu eksperymentalnym i teoretycznym, , realizowany w latach: 2016 - 2019.
           • UMO-2015/19/N/ST4/00007, Od prekursora tlenkowego do centrum aktywnego - teoretyczne badania mechanizmu polimeryzacji etylenu na katalizatorze Phillipsa, , realizowany w latach: 2016 - 2018.
           • C-2/294/2016/DS-M, Badanie mechanizmu redukcji katalizatora Phillipsa, , realizowany w latach: 2016 - 2016.

           Hobby:

           1) Astrochemistry, astrobiology, prebiotic chemistry, cosmology, physics beyond standard model, quantum field theory 2) Philosophical foundation of science 3) Science comunication 4) Cycling
           PK_WIiTCh_RGB

           //administracja www - logowanie