Skip to content

UWAGA: przeglądasz stronę archiwalną.

Zawarte tu dane, w szczególności dane kontaktowe, mogą być nieaktualne.

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Janusz Ciesielczyk
wciesielczyk

stanowisko:

profesor

jednostka:

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej (C-3)

tel.:

12 628 27 48

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

132

Przebieg pracy naukowej:

dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Chemiczny, Inżynieria chemiczna, 1980.

dr hab. inż.Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Inżynieria chemiczna, 2002.

prof. dr hab. inż.Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Inżynieria chemiczna, 2018.

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych:

 • Członek Sekcji Suszarnictwa PAN
 • Członek Sekcji Mechaniki Płynów, Podsekcja Przepływów Wielofazowych, Komitetu Mechaniki PAN
 • Członek Polskiego Towarzystwa Suszarniczego
 • Rzeczoznawca NOT w dziedzinie suszarnictwa

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Dr hab. inż. Włodzimierz Ciesielczyk, prof. PK specjalizuje się w zagadnieniach: wymiany masy ze szczególnym uwzględnieniem suszenia fluidalnego, termodynamiki oraz ekologii. W latach 1979 - 1986 pracował na 0,5 etatu w Ośrodku Badawczo - Rozwojowym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych KZChSP Chemix w Krakowie realizując tematy związane z zagospodarowaniem odpadów tworzyw sztucznych. Odbył staż przemysłowy w Zakładach Azotowych w Tarnowie oraz staż zawodowy w Instytucie Lekkiej Syntezy Organicznej w Moskwie.
Jest współautorem 5 skryptów. Był recenzentem 6 rozpraw doktorskich i promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych - magisterskich. Wchodzi w skład Komisji Egzaminu Dyplomowego II stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. Organizatori kierownik Studium Podyplomowego Inżynieria Procesowa - Nowoczesne Tendencje z Zakresu Teorii i Praktyki Operacji Jednostkowych.
Wyniki prac naukowo - badawczych zostały przedstawione w postaci 75 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Ponadto jest autorem 72 prac prezentujących wyniki badań na specjalistycznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Brał udział w realizacji 3 grantów oraz 33 opracowań przygotowanych dla przemysłu. Jest współautorem 3 patentów i wzoru użytkowego.

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

 • C-3/43/GRANT/91 (GRANT), Zastosowanie modelu złoża pęcherzykowego do projektowania suszenia fluidalnego, realizowany w latach: 1989 - 1991.
 • PB 0449/P4/94/07 (GRANT), Badania nad intensywnością procesów sorpcyjnych w układach fluidalnych, realizowany w latach: 1994 - 1996.
 • N N209 105 739 (GRANT), Efektywne suszenie wybranych rodzajów rozdrobnionej biomasy, realizowany w latach: 2010 - 2013.

Hobby:

Kosmologia, muzyka współczesna, spacery z psem.

Moje linki, polecane strony www:

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

prof. dr hab. inż.

Włodzimierz Janusz Ciesielczyk

wciesielczyk
profesor
Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej (C-3)
tel.: 12 628 27 48

Przebieg pracy naukowej:

dr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Chemiczny, Inżynieria chemiczna, 1980.

dr hab. inż.Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Inżynieria chemiczna, 2002.

prof. dr hab. inż.Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Inżynieria chemiczna, 2018.

Najważniejsze międzynarodowe i krajowe wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych:

 • Członek Sekcji Suszarnictwa PAN
 • Członek Sekcji Mechaniki Płynów, Podsekcja Przepływów Wielofazowych, Komitetu Mechaniki PAN
 • Członek Polskiego Towarzystwa Suszarniczego
 • Rzeczoznawca NOT w dziedzinie suszarnictwa

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Dr hab. inż. Włodzimierz Ciesielczyk, prof. PK specjalizuje się w zagadnieniach: wymiany masy ze szczególnym uwzględnieniem suszenia fluidalnego, termodynamiki oraz ekologii. W latach 1979 - 1986 pracował na 0,5 etatu w Ośrodku Badawczo - Rozwojowym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych KZChSP Chemix w Krakowie realizując tematy związane z zagospodarowaniem odpadów tworzyw sztucznych. Odbył staż przemysłowy w Zakładach Azotowych w Tarnowie oraz staż zawodowy w Instytucie Lekkiej Syntezy Organicznej w Moskwie.
Jest współautorem 5 skryptów. Był recenzentem 6 rozpraw doktorskich i promotorem kilkudziesięciu prac dyplomowych - magisterskich. Wchodzi w skład Komisji Egzaminu Dyplomowego II stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. Organizatori kierownik Studium Podyplomowego Inżynieria Procesowa - Nowoczesne Tendencje z Zakresu Teorii i Praktyki Operacji Jednostkowych.
Wyniki prac naukowo - badawczych zostały przedstawione w postaci 75 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Ponadto jest autorem 72 prac prezentujących wyniki badań na specjalistycznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Brał udział w realizacji 3 grantów oraz 33 opracowań przygotowanych dla przemysłu. Jest współautorem 3 patentów i wzoru użytkowego.

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

 • C-3/43/GRANT/91 (GRANT), Zastosowanie modelu złoża pęcherzykowego do projektowania suszenia fluidalnego, , realizowany w latach: 1989 - 1991.
 • PB 0449/P4/94/07 (GRANT), Badania nad intensywnością procesów sorpcyjnych w układach fluidalnych, , realizowany w latach: 1994 - 1996.
 • N N209 105 739 (GRANT), Efektywne suszenie wybranych rodzajów rozdrobnionej biomasy, , realizowany w latach: 2010 - 2013.

Hobby:

Kosmologia, muzyka współczesna, spacery z psem.

Moje linki, polecane strony www:

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie