Skip to content

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
dr hab. inż. Robert Grzywacz
rgrzywacz

stanowisko:

prof. PK

jednostka:

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej (C-3)

tel.:

12 628 27 54

dane adresowe:

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej

pokój:

114

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Chemii, Inżynieria chemiczna, 1988.

dr inż.Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Inżynieria chemiczna, 1996.

dr hab. inż.Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Inżynieria chemiczna, 2013.

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Sumaryczna liczba publikacji: 30
W tym 2 monografie i 1 skrypt dydaktyczny
Sumaryczna liczba publikacji samodzielnych: 13
Liczba publikacji w materiałach konferencyjnych: 19
w tym międzynarodowych i zagranicznych: 8

Moim zainteresowania naukowe związane są z:

  • modelowaniem i analizą procesów i reaktorów chemicznych i biochemicznych różnych typów,
  • wyznaczaniem i analizą stanów stacjonarnych oraz właściwości dynamicznych obiektów reagujących chemicznie i biochemicznie,
  • zastosowaniem komputerów w szeroko pojętym projektowaniu i analizie obiektów inżynierii chemicznej i biochemicznej (CAD, CFD, CAE, metody numeryczne).

Prowadzone przeze mnie badania obejmują także eksperymenty mające na celu weryfikację proponowanych modeli matematycznych.

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

  • N207 001 31/0070 (własny), Wpływ warunków napowietrzania na procres biodegradacji aerobowej ścieków fenolowych w reaktorach barbotażowych, realizowany w latach: 2006 - 2009.

Hobby:

Wędkarstwo, Lotnictwo Wojskowe, Modelarstwo Lotnicze, Fotografika, Astronomia.
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Strony osobiste Pracowników

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

dr hab. inż.

Robert Grzywacz

rgrzywacz
prof. PK
Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej (C-3)
tel.: 12 628 27 54

Przebieg pracy naukowej:

mgr inż.Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Chemii, Inżynieria chemiczna, 1988.

dr inż.Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, Inżynieria chemiczna, 1996.

dr hab. inż.Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Inżynieria chemiczna, 2013.

Najważniejsze osiągnięcia poznawcze, zainteresowania naukowe:

Sumaryczna liczba publikacji: 30
W tym 2 monografie i 1 skrypt dydaktyczny
Sumaryczna liczba publikacji samodzielnych: 13
Liczba publikacji w materiałach konferencyjnych: 19
w tym międzynarodowych i zagranicznych: 8

Moim zainteresowania naukowe związane są z:

  • modelowaniem i analizą procesów i reaktorów chemicznych i biochemicznych różnych typów,
  • wyznaczaniem i analizą stanów stacjonarnych oraz właściwości dynamicznych obiektów reagujących chemicznie i biochemicznie,
  • zastosowaniem komputerów w szeroko pojętym projektowaniu i analizie obiektów inżynierii chemicznej i biochemicznej (CAD, CFD, CAE, metody numeryczne).

Prowadzone przeze mnie badania obejmują także eksperymenty mające na celu weryfikację proponowanych modeli matematycznych.

Wykonane i aktualnie wykonywane projekty badawcze, granty PL i UE:

  • N207 001 31/0070 (własny), Wpływ warunków napowietrzania na procres biodegradacji aerobowej ścieków fenolowych w reaktorach barbotażowych, , realizowany w latach: 2006 - 2009.

Hobby:

Wędkarstwo, Lotnictwo Wojskowe, Modelarstwo Lotnicze, Fotografika, Astronomia.
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie