Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Maria Kurańska

W związku z wnioskiem komisji przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne dr inż. Marii Kurańskiej, uprzejmie informuję, że na najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK w dniu 20 października br. zostanie podjęta uchwała w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych dyscyplinie inżynieria chemiczna Pani dr inż. Marii Kurańskiej.

Załączniki:
uchwała komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego,
recenzja osiągnięć naukowych – dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, prof. IChP (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej),
recenzja osiągnięć naukowych – dr hab. inż. Krzysztof Kowalczyk (ZUT),
recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja (UO),
recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski (UJ).

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie