Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Terminy szkolenia bibliotecznego dla studentów studiów stacjonarnych I roku II stopnia.

Dziekanat WIiTCh poniżej przekazuje terminy obowiązkowego szkolenia bibliotecznego dla studentów studiów stacjonarnych 1 roku 2 stopnia.

6 marca godz. 16.15-17.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQxM2E4ZGYtNjgwYi00OTQ5LWExNDgtMDA3OWFjYjc4MzQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

 

8 marca godz. 10.00-10.45

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTI3YzMxYTYtYjRiNS00NWE0LTg4ZDItNjk2NDg4NzdjZjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

 

10 marca godz. 8.00-8.45

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWFmMmY4ZGQtMGFmYS00NzA1LWJmMzItZTI1YjU2NWYwNjNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

 

Przypominamy, że:

Studenci, którzy odbyli już szkolenie biblioteczne w Bibliotece PK lub w bibliotece innej uczelni wyższej zostaną zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia, po podpisaniu specjalnego oświadczenia dostępnego w Wypożyczalni BPK przy ul. Warszawskiej 24.

Dla pozostałych studentów udział w szkoleniu bibliotecznym jest obowiązkowy. Podstawą uzyskania zaliczenia jest obecność.

 

Dodatkowo, jutro, tj. 3.03. o godz. 11.00 odbędzie się szkolenie stacjonarne w j. angielskim dla studentów z Erasmusa. Miejsce: Czytelnia Główna BPK przy ul. Warszawskiej 24.

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie