Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Terminy szkolenia bibliotecznego dla studentów studiów stacjonarnych I roku II stopnia.

Dziekanat WIiTCh poniżej przekazuje terminy obowiązkowego szkolenia bibliotecznego dla studentów studiów stacjonarnych 1 roku 2 stopnia.

6 marca godz. 16.15-17.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQxM2E4ZGYtNjgwYi00OTQ5LWExNDgtMDA3OWFjYjc4MzQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

 

8 marca godz. 10.00-10.45

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTI3YzMxYTYtYjRiNS00NWE0LTg4ZDItNjk2NDg4NzdjZjU1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

 

10 marca godz. 8.00-8.45

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWFmMmY4ZGQtMGFmYS00NzA1LWJmMzItZTI1YjU2NWYwNjNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

 

Przypominamy, że:

Studenci, którzy odbyli już szkolenie biblioteczne w Bibliotece PK lub w bibliotece innej uczelni wyższej zostaną zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia, po podpisaniu specjalnego oświadczenia dostępnego w Wypożyczalni BPK przy ul. Warszawskiej 24.

Dla pozostałych studentów udział w szkoleniu bibliotecznym jest obowiązkowy. Podstawą uzyskania zaliczenia jest obecność.

 

Dodatkowo, jutro, tj. 3.03. o godz. 11.00 odbędzie się szkolenie stacjonarne w j. angielskim dla studentów z Erasmusa. Miejsce: Czytelnia Główna BPK przy ul. Warszawskiej 24.

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Wstępna lista rankingowa stypendium rektora

Wstępna lista rankingowa stypendium rektora, studia stacjonarne II stopnia. Ostateczna lista rankingowa zostanie umieszczona na stronie w dniu 31.03.2023 r. Wstępna lista rankingowa nr albumów

Przedłużanie ważności ELS

Starości grup proszeni są o zebranie Elektronicznych Legitymacji Studenckich i dostarczenie ich do Dziekanatu w celu przedłużenia ważności.

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie