Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Zaproszenie na seminarium Wydziałowe 13 marca 2023

Prodziekan ds. ewaluacji i współpracy międzynarodowej oraz członek Rady Doskonałości Badań Naukowych PK, prof. dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK, zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów na Seminarium Wydziałowe, które odbędzie się w dniu 13 marca 2023 r. o godzinie 13:00 w Sali Rady Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (sala nr 12).

W trakcie seminarium Pan Prof. Samir Salameh przedstawi wykład pt. “Adhesion of (Nano-)particles in Products and Processes”

 

Pan Prof. Samir Salameh jest pracownikiem Wydziału Inżynierii Chemicznej na FH Münster w Niemczech. Jest ekspertem z zakresu  technologii cząstek stałych, aerozoli, nanotechnologii, układów fluidyzacyjnych oraz zrównoważonej ekonomii. W latach 2017-2021 pracowała jako specjalista z zakresu układów dyspersyjnych w dziale R&D firmy Saint Gobain Sekurit. Obecnie jest również profesorem wizytującymi na TU Delft w Holandii.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego.

Informujemy, że biblioteka PK organizuje dodatkowe szkolenia dla studentów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu bibliotecznym. Środa 10 kwietnia godz. 9.00 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyZjU5YWItOGEzYy00NjRkLWI4ZjctNjliNmQ1ZjVkZWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie