Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jan Ozimek

Dziekan i Rada Naukowa Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Jana Ozimka, która odbędzie się w dniu 26 października 2022 r. o godzinie 9:00
w sali posiedzeń Rady Naukowej Wydziału (parter, sala 12), budynek Wydziału IiTCh, Kraków, ul. Warszawska 24 na temat:
„Elastomery poliuretanowe w oparciu o 1,6-heksametylenodiizocjanin modyfikowane POSS – wpływ architektury na wybrane właściwości fizykochemiczne”

PROMOTOR: prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski (Politechnika Krakowska)
PROMOTOR POMOCNICZY: dr inż. Edyta Hebda (Politechnika Krakowska)

RECENZENCI:
– dr hab. inż. Joanna Paciorek – Sadowska, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
– prof. dr hab. inż. Krzysztof Strzelec (Politechnika Łódzka)

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24.

Załączniki:
recenzja pracy doktorskiej dr hab. inż. Joanna Paciorek – Sadowska, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
recenzja pracy doktorskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Strzelec (Politechnika Łódzka)
streszczenie rozprawy doktorskiej,
zaproszenie na obronę.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Harmonogram egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam harmonogram egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych Ii II stopnia LTO TP CTK Biotechnologia Biotechnologia II komisja  

Terminy egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam terminy egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia specjalność LTO – 24.06.2024, specjalność  TP – 24.06. 2024, specjalność  APIS – 25 –

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie