Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Przedmioty wybieralne dla studentów studiów I roku II stopnia, kierunku Biotechnologia

Szanowni Państwo, od piątku (23.02.2024 od godziny 10.00 do poniedziałku 26.02.2024 do godziny 8.00 możecie Państwo wskazać preferowany blok przedmiotów wybieralnych realizowany podczas I roku studiów II stopnia na kierunku Biotechnologia. W tym celu proszę wypełnić formularz dostępny pod adresem https://forms.office.com/e/guKbcUneb8 (wymagane jest zalogowanie się na konto Office 365 loginem typu imie.nazwisko@student.pk.edu.pl). Poszczególne bloki przedmiotów mają ustaloną maksymalną liczbę miejsc. O zakwalifikowaniu do realizacji danego bloku przedmiotów decyduje kolejność zgłoszeń. Po przekroczeniu dopuszczalnej liczby osób, pozostali chętni zostaną przypisani do drugiego bloku przedmiotów. Przez kolejność zapisów rozumiany jest czas przesłania formularza zarejestrowany przez serwer.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego.

Informujemy, że biblioteka PK organizuje dodatkowe szkolenia dla studentów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu bibliotecznym. Środa 10 kwietnia godz. 9.00 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyZjU5YWItOGEzYy00NjRkLWI4ZjctNjliNmQ1ZjVkZWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie