Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Zaproszenie na wykłady dydaktyczne Sekcji Młodych PTKryst

W lipcu 2023 roku walne zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego (PTKryst) powołało do istnienia Sekcję Młodych, w imieniu której się zwracamy. Statutowymi celami istnienia naszej grupy są wspieranie działalności i reprezentowanie interesów młodych krystalografów, a także promocja i dydaktyka krystalografii. W trakcie pierwszej naukowej sesji Sekcji Młodych PTKryst, która 5. lipca 2023 roku zgromadziła ponad 60 zainteresowanych, młodzi polscy naukowcy wyrazili chęć wzięcia udziału w serii wykładów dydaktycznych, które pomogłyby im pogłębić i poszerzyć zakres własnych umiejętności.

 

W wierności z założeniami naszej grupy podjęliśmy się koordynacji serii wykładów dydaktycznych, która ma na celu przedstawienie uczestnikom dyscypliny krystalografii od jej podstaw aż po szczegółowe aplikacje. Wykłady te prowadzone będą przez zaproszonych polskich specjalistów w trybie zdalnym we wtorki semestru letniego o godzinie 18:00. Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 5. marca. Oficjalnym językiem wydarzenia jest język polski. Dokładamy starań, by przedstawiana treść wymagała od studentów jedynie znajomości podstaw algebry, a jednocześnie zainteresowała osoby bardziej doświadczone. Dalsze szczegóły dotyczące wydarzenia będą publikowane na bieżąco na nowopowstałej stronie internetowej naszej grupy (link), dostępnej wkrótce pod adresem http://sekcjamlodychptkryst.pl/ oraz http://smptkryst.pl/.

 

W imieniu członków naszej sekcji serdecznie prosimy o przekazanie informacji o wykładach pracownikom odpowiedniej katedry oraz studentom i doktorantom zainteresowanym udziałem w wydarzeniu. W przypadku wszelkich pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem pod adresem sekcjamlodychptkryst@gmail.com.

 

Łączymy wyrazy szacunku,

Zarząd Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z bio-polioli o rożnej strukturze chemicznej i analiza wpływu otrzymanych bio-recyklatów na proces ekspansji i właściwości nowych bio-poliuretanów”, nr 2021/43/D/ST5/01222.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN) pt.: „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji” nr 2021/41/B/ST5/04533.

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie