Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Katarzyna Gorazda – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

Uprzejmie informuję, że obrady komisji przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne dr inż. Katarzyny Gorazdy, odbędą się w dniu 31 stycznia 2019 r. /czwartek/ o godz. 11:00 w sali 35 (parter) w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Kraków ul. Warszawska 24.
Przedmiotem obrad komisji będzie podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.
Załączniki:
– harmonogram postępowania habilitacyjnego,
– wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego,
– autoreferat,
– skład komisji habilitacyjnej,
– recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. Piotr Grzesiak , prof. zw. IOR-PIB (Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu),
– recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. inż. Eugeniusz Milchert (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie),
– recenzja osiągnięć naukowych – dr hab. inż. Jerzy Baron, prof. PK (Politechnika Krakowska).

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Informacja dla studentów gr. 30-35T1, 30-31I1

Wykłady  z przedmiotu  Materiałoznawstwo i korozja gr. 30-35T1, 30-31I1 będą się odbywały na platformie MS Teams. Starostów grup proszę o kontakt (artur.jaron@pk.edu.pl) w celu przekazania danych

Konkurs 3W: woda, wodór, węgiel

Dziennik Gazeta Prawna oraz Bank Gospodarstwa Krajowego zapraszają do udziału w konkursie 3W: woda, wodór, węgiel. Celem konkursu jest popularyzacja idei 3W i wiedzy o

Zapisy na zajęcia z Wychowania Fizycznego

Studenci i studentki, którzy mają w programie przedmiot Wychowanie Fizyczne, proszeni są o dokonanie zapisu na zajęcia poprzez platformę online Centrum Sportu i Rekreacji PK.

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie