Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Oferta pracy dla studenta do projektu LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Technologii Organicznej
Nazwa stanowiska: wykonawca pośredni: student
Typ konkursu NCBR: LIDER IX
Termin składania ofert: 29.01.2021r.

 

Wymagania:

 1. wykształcenie: ukończone studia I stopnia (najlepiej specjalność: Lekka Technologia Organiczna), po obronie pracy inżynierskiej zwłaszcza o tematyce związanej
  z otrzymywaniem nośników polimerowych, ich enkapsulacją i badaniami nad uwalnianiem substancji czynnych
 2. znajomość tematyki dotyczącej systemów kontrolowanego dostarczania substancji czynnych (DDS) w oparciu o nośniki polimerowe i hydrożelowe,
 3. znajomość stosowanych metod dotyczących uwalniania substancji czynnych, zwłaszcza przy użyciu komory statycznej i przepływowej (USP 4),
 4. mile widziana praca badawcza w ramach Koła Naukowego,
 5. zdolność do pracy w zespole. 

Opis zadań:

 1. otrzymywanie bio-hybrydowych matryc hydrożelowych
 2. pomoc przy badaniach nad uwalnianiem substancji czynnych

Warunki zatrudnienia:

Przewidywana stawka wynagrodzenia wynosi 1000,00 złotych brutto miesięcznie na okres 5 miesięcy w ramach projektu badawczego pt. „Opracowanie metody otrzymywania bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis” o numerze LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny skierowany do kierownika projektu: dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Chemii
  i Technologii Organicznej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
 2. CV,
 3. zaświadczenie potwierdzające status studenta oraz wykaz ocen za ostatni semestr (dotyczy studentów niebędących studentami WIiTCh Politechniki Krakowskiej),
 4. Prosimy o zawarcie w  CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Dokumenty należy złożyć osobiście do dnia 29.01.2021 w sekretariacie Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (pokój 10). Jednostka przedstawiająca ofertę zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Plan zajęć w sem. letnim roku akad. 2023/24

Uprzejmie informujemy, że dostępna jest wstępna wersja planu zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24. Plan dostępny jest w wersji online i w kolejnych tygodniach

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie