Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Oferta pracy dla studenta do projektu LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Technologii Organicznej
Nazwa stanowiska: wykonawca pośredni: student
Typ konkursu NCBR: LIDER IX
Termin składania ofert: 29.01.2021r.

 

Wymagania:

 1. wykształcenie: ukończone studia I stopnia (najlepiej specjalność: Lekka Technologia Organiczna), po obronie pracy inżynierskiej zwłaszcza o tematyce związanej
  z otrzymywaniem nośników polimerowych, ich enkapsulacją i badaniami nad uwalnianiem substancji czynnych
 2. znajomość tematyki dotyczącej systemów kontrolowanego dostarczania substancji czynnych (DDS) w oparciu o nośniki polimerowe i hydrożelowe,
 3. znajomość stosowanych metod dotyczących uwalniania substancji czynnych, zwłaszcza przy użyciu komory statycznej i przepływowej (USP 4),
 4. mile widziana praca badawcza w ramach Koła Naukowego,
 5. zdolność do pracy w zespole. 

Opis zadań:

 1. otrzymywanie bio-hybrydowych matryc hydrożelowych
 2. pomoc przy badaniach nad uwalnianiem substancji czynnych

Warunki zatrudnienia:

Przewidywana stawka wynagrodzenia wynosi 1000,00 złotych brutto miesięcznie na okres 5 miesięcy w ramach projektu badawczego pt. „Opracowanie metody otrzymywania bio-hybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis” o numerze LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny skierowany do kierownika projektu: dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Chemii
  i Technologii Organicznej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
 2. CV,
 3. zaświadczenie potwierdzające status studenta oraz wykaz ocen za ostatni semestr (dotyczy studentów niebędących studentami WIiTCh Politechniki Krakowskiej),
 4. Prosimy o zawarcie w  CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Dokumenty należy złożyć osobiście do dnia 29.01.2021 w sekretariacie Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej (pokój 10). Jednostka przedstawiająca ofertę zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Harmonogram egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam harmonogram egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych Ii II stopnia LTO TP CTK Biotechnologia Biotechnologia II komisja  

Terminy egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam terminy egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia specjalność LTO – 24.06.2024, specjalność  TP – 24.06. 2024, specjalność  APIS – 25 –

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie