Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Nadanie stopnia doktora habilitowanego – dr inż. Elżbieta Skrzyńska

Uprzejmie informuję, że obrady komisji przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne dr inż. Elżbiety Skrzyńskiej, odbędą się w dniu 14 czerwca 2016 r. /wtorek/ o godz. 10:15 w sali 12 (parter) w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Kraków ul. Warszawska 24.

Przedmiotem obrad komisji będzie podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.

Załączniki:

harmonogram postępowania habilitacyjnego,
wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego,
autoreferat,
skład komisji habilitacyjnej,
recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medyńska /Uniwersytet Gdański/
recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak /Politechnika Śląska/,
recenzja osiągnięć naukowych – dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK /Politechnika Krakowska/.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie