Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Wykłady zdalne z przedmiotów Podstawy Chemii i Chemia Ogólna (I rok, wszystkie kierunki)

Studenci kierunku Technologia Chemiczna

Aby uczestniczyć w wykładach z Podstaw Chemii (które realizowane są w sposób zdalny) proszę zapisać się do kursu na platformie e-learningowej moodle, pod adresem: https://delta.pk.edu.pl/course/view.php?id=143

klucz dostępu to: tech2022
Dalsze informacje zawarte są w kursie oraz przekazywane będą przez forum w kursie.

 

Studenci kierunku Inżynieria Chemiczna

Aby uczestniczyć w wykładach z Chemii Ogólnej (które realizowane są w sposób zdalny) proszę zapisać się do kursu na platformie e-learningowej moodle, pod adresem: https://delta.pk.edu.pl/course/view.php?id=142

klucz dostępu to: inz2022
Dalsze informacje zawarte są w kursie oraz przekazywane będą przez forum w kursie.

 

Studenci kierunku Biotechnologia

Aby uczestniczyć w wykładach z Chemii Ogólnej (które realizowane są w sposób zdalny) proszę zapisać się do kursu na platformie e-learningowej moodle, pod adresem: https://delta.pk.edu.pl/course/view.php?id=141

klucz dostępu to: bio2022
Dalsze informacje zawarte są w kursie oraz przekazywane będą przez forum w kursie.

 

Z poważaniem, prof. dr hab. inż. W. Żukowski

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Harmonogram egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam harmonogram egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia  LTO TP APIS CTK IPT Biotechnologia Biotechnologia II komisja      

Terminy egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam terminy egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I  stopnia specjalność LTO   01.02.2023, specjalność  TP    01-02.02.2023, specjalność  APIS   06 – 07.02.2023, specjalność

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie