Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Wykłady zdalne z przedmiotów Podstawy Chemii i Chemia Ogólna (I rok, wszystkie kierunki)

Studenci kierunku Technologia Chemiczna

Aby uczestniczyć w wykładach z Podstaw Chemii (które realizowane są w sposób zdalny) proszę zapisać się do kursu na platformie e-learningowej moodle, pod adresem: https://delta.pk.edu.pl/course/view.php?id=143

klucz dostępu to: tech2022
Dalsze informacje zawarte są w kursie oraz przekazywane będą przez forum w kursie.

 

Studenci kierunku Inżynieria Chemiczna

Aby uczestniczyć w wykładach z Chemii Ogólnej (które realizowane są w sposób zdalny) proszę zapisać się do kursu na platformie e-learningowej moodle, pod adresem: https://delta.pk.edu.pl/course/view.php?id=142

klucz dostępu to: inz2022
Dalsze informacje zawarte są w kursie oraz przekazywane będą przez forum w kursie.

 

Studenci kierunku Biotechnologia

Aby uczestniczyć w wykładach z Chemii Ogólnej (które realizowane są w sposób zdalny) proszę zapisać się do kursu na platformie e-learningowej moodle, pod adresem: https://delta.pk.edu.pl/course/view.php?id=141

klucz dostępu to: bio2022
Dalsze informacje zawarte są w kursie oraz przekazywane będą przez forum w kursie.

 

Z poważaniem, prof. dr hab. inż. W. Żukowski

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie