Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Wybory do Kolegium Wydziału

Szanowni Państwo

W związku z zakończeniem kadencji Kolegium Wydziału (Statut PK §35 ust.8) ogłaszam, iż 9 marca 2021 – wtorek, odbędą się wybory do nowego Kolegium Wydziału. Zgodnie ze Statutem PK §35 ust.7 w skład Kolegium wchodzą: dziekan, prodziekani, kierownicy katedr, kierownicy samodzielnych laboratoriów, 4 przedstawicieli profesorów i doktorów habilitowanych, 4 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, 2 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, przedstawiciel studentów i przedstawiciel doktorantów. W skład kolegium wchodzą także z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych oraz wskazany przez dziekana przedstawiciel administracji wydziału.

Zatem wybieramy w trzech grupach pracowników: 4 przedstawicieli profesorów i doktorów habilitowanych, 4 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, 2 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Sposób wyborów określa Ordynacja wyborcza zawarta w zał.4 Statutu PK. Kandydatury proszę przesyłać do mnie przez email robert.grzywacz@pk.edupl lub przez MS Teams do najlepiej do wieczora 07 marca 2021 w związku z koniecznością uzyskania przeze mnie zgody od zgłoszonej osoby na kandydowanie.

Wybory odbędą się w trybie zdalnym na platformie MS Office.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Robert Grzywacz, prof. PK

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie