Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Szkoły letnie 2021 dla studentów i doktorantów on-line na FH Münster

Tego lata FH Münster oferuje możliwość wzięcia udziału w dwóch wirtualnych szkołach letnich:

Cross-border Entrepreneurial Ecosystems: Szkoła letnia odbędzie się od 12 do 23 lipca 2021 roku. Informacje na temat szkoły letniej i procesu aplikacji można znaleźć na stronie internetowej FH Münster. Termin składania wniosków został przedłużony do 4 maja 2021 roku.

https://www.fh-muenster.de/internationaloffice/i_h/renewable-energy-systems-2021.php

Renewable Energy Systems: Ze względu na COVID-19 FH Münster zmieniło format tej szkoły letniej na wydarzenie wirtualne. Odbędzie się ona w dniach od 29 sierpnia do 10 września 2021 roku. Okres rejestracji został przedłużony do 30 maja 2021 roku. Na stronie internetowej można znaleźć zaktualizowane informacje i program. Profesorowie z kilku wydziałów inżynierii z FH Münster i Universidad de La Sabana w Kolumbii będą mówić o najważniejszych trendach i tematach dotyczących systemów energii odnawialnej:

https://www.fh-muenster.de/internationaloffice/i_h/renewable-energy-systems-2021.php

Przegląd wszystkich szkół letnich oferowanych w FH Münster można znaleźć na tej stronie internetowej: www.fh-muenster.de/summerschools

 

Załączniki:

Summer School 2021 Renewable-Energy Systems
Summer School 2021 Cross-border-Entrepreneurial-Ecosystems

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego

Studentów studiów I stopnia (wszystkie kierunki), informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 29.09.2023 między godziną 12:00-13:00 zostaną uruchomione zapisy na zajęcia z wychowanie fizycznego. Link

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2023/24

Uprzejmie informujemy, że dostępny jest harmonogram zajęć w semestrze zimowym roku akad. 2023/24. Jest to pierwsza wersja planu która w kolejnych tygodniach może jeszcze ulegać

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW W ROKU AKAD. 2023/24

HARMONOGRAM OBOWIĄZKOWYCH SZKOLEŃ DLA STUDENTÓW I ROKU: SZKOLENIE BIBLIOTECZNE – 2 października 2023 9:00 – 10:00 – online Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTIwNzg3OTMtMjg0Mi00MDY2LTlkMzktNDExZDlmMWEyMWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d   SZKOLENIE ŚWIADOMOŚCIOWE

Inauguracja Wydziałowa roku akad. 2023/2024

Dziekan i Władze Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, serdecznie zapraszają Wszystkich Pracowników i Studentów naszego Wydziału na Uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2023/2024, która odbędzie

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie