Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Studia cząstkowe i praktyki w roku akad. 2022/23 (Erasmus+) – Aktualizacja/zmiana terminu

Szanowni Państwo – studenci I, II i III stopnia.
Otwarta została rekrutacja dla studentów planujących w roku akademickim 2022/23 zrealizować studia cząstkowe (wyjazd jedno lub dwu-semestralny) lub wyjechać na praktyki wakacyjne w przedsiębiorstwach  lub na uczelniach (min. 2 miesiące) w ramach programu Erasmus+.

Zgodnie z wytycznymi operatora programu – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – podstawowe kryteria kwalifikacji to średnia ocen z toku studiów oraz biegła znajomość języka obcego (język angielski lub inny język nowożytny, w którym mają się odbywać zajęcia).

Szczegóły dotyczące zasad finansowania wyjazdów,  uczelni partnerskich, kryteriów oceny w czasie rekrutacji oraz wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Wydziałowej w zakładce „Erasmus+ / Studenci E+” na stronach erasmus.pk.edu.pl lub u Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus.

Wymogi formalne i ważne daty:
Chcąc ubiegać się o wyjazd należy do 08 marca 2022 (godzina 16:00) przesłać wyłącznie drogą mailową do Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus (izabela.czekaj@pk.edu.pl) wypełniony kwestionariusz (zakładka Erasmus+ / Pliki – files) wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego oraz dodatkowe osiągnięcia. UWAGA! Osoby nie posiadające potwierdzonej znajomości języka obcego powinny złożyć aplikację do godziny 10:00  w czwartek 02 marca 2022 roku – zostaną oni skierowani na egzamin językowy przeprowadzany przez SJO (osoby, które nie będą posiadać certyfikatu, a zamierzają składać podanie proszę o informację do piątku 25.02.2022 do 10:00 na email: izabela.czekaj@pk.edu.pl).

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie