Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Studia cząstkowe i praktyki/staże w roku akad. 2024/25 (Erasmus+) – rekrutacja dla studentów

Szanowni Państwo – Studenci I, II i III stopnia., otwarta została rekrutacja dla studentów planujących w roku akademickim 2024/25 zrealizować studia cząstkowe (wyjazd jedno lub dwu-semestralny) lub wyjechać na praktyki wakacyjne/staże w przedsiębiorstwach  lub na uczelniach (2 miesiące) w ramach programu Erasmus+.

Zgodnie z wytycznymi operatora programu – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – podstawowe kryteria kwalifikacji to średnia ocen z toku studiów oraz biegła znajomość języka obcego (język angielski lub inny język nowożytny, w którym mają się odbywać zajęcia).

Szczegóły dotyczące zasad finansowania wyjazdów,  uczelni partnerskich, kryteriów oceny w czasie rekrutacji oraz wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Wydziałowej w zakładce „Erasmus+ / Studenci E+” na stronach erasmus.pk.edu.pl lub u Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus.

Wymogi formalne i ważne daty:
Chcąc ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmus należy do 29 lutego 2024 (godzina 16:00) przesłać wyłącznie drogą mailową do Zastępcy Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus (kamila.zenczak-tomera at pk.edu.pl lub poprzez MS Teams) wypełniony kwestionariusz (Kwestionariusz-1n – wyjazdy semestralne i roczne; Kwestionariusz-2n – staż)  wraz ze skanem dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego oraz dodatkowe osiągnięcia. UWAGA! Osoby nie posiadające potwierdzonej znajomości języka obcego powinny złożyć aplikację do godziny 12:00  dnia 26 lutego 2024 roku – zostaną one skierowane na egzamin językowy (jeśli mieliście Państwo zajęcia prowadzone przez SJO PK z j. angielskiego lub innego języka nowożytnego na poziomie B2 przez min. rok – to możecie Państwo dołączyć do dokumentacji zaświadczenie z SJO PK). Przy wyborze uczelni na wyjazdy semestralne/roczne

(lista znajduje się na stronie: https://erasmus.pk.edu.pl/uczelnie-partnerskie/) proszę zwrócić uwagę jakie są wymagania uczelni partnerskiej.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Orlen – praktyki studenckie

Zapraszamy do aplikowania na płatne praktyki letnie w ORLENIE. 25 miejsc czeka na studentów i absolwentów uczelni wyższych. Program zakłada 3 miesięczny rozwój w Obszarze

Dodatkowe terminy szkoleń świadomościowych

Dodatkowe terminy spotkań w języku polskim oraz 1 w języku angielskim, dla studentek i studentów którzy jeszcze nie uczestniczyli w obowiązkowym szkoleniu świadomościowym. Linki i terminy w rozwinięciu.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego

Seminarium Wydziałowe

W imieniu Dziekana Wydziału dr hab. inż. Piotra Michorczyka, prof. PK, zapraszam na Seminarium Wydziałowe, na którym swoją prezentację przedstawi dr inż. Olga Długosz z

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie