Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Przedmioty wybieralne dla studentów I roku studiów I stopnia

Uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym (środa) rozpocznie się możliwość zapisu na przedmioty wybieralne na semestr letni dla studentów wszystkich kierunków I roku studiów I stopnia.

Wyboru przedmiotów dokonać będzie można za pośrednictwem MS Forms (linki poniżej) w terminie od 21.02.2024, godz. 10:00 do 23.02.2024, godz. 10:00. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na poszczególnych przedmiotach, o wpisie na listę decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zapisane ponad określoną liczbę miejsc, decyzją Dziekana ds. studenckich, mogą zostać skierowane na przedmioty inne niż wskazane w formularzu.

 

Zapisy na przedmioty wybieralne dla kierunków Biotechnologia oraz Inżynieria chemiczna i procesowa

Zapisy na przedmioty wybieralne dla kierunku Technologia chemiczna

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z bio-polioli o rożnej strukturze chemicznej i analiza wpływu otrzymanych bio-recyklatów na proces ekspansji i właściwości nowych bio-poliuretanów”, nr 2021/43/D/ST5/01222.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN) pt.: „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji” nr 2021/41/B/ST5/04533.

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie