Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Jolanta Pulit – Prociak

W związku z wnioskiem komisji przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne dr inż. Jolanty Pulit-Prociak, uprzejmie informuję, że na najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK w dniu 18 maja 2022 r. zostanie podjęta uchwała w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych dyscyplinie inżynieria chemiczna Pani dr inż. Jolanty Pulit-Prociak.

Załączniki:
uchwała komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego,
wniosek komisji habilitacyjnej do Rady Naukowej Wydziału IiTCh o nadanie stopnia doktora habilitowanego,
recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. inż. Urszula Teresa Narkiewicz (ZUT)
recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. inż. Jacek Michał Rynkowski (PŁ)
recenzja osiągnięć naukowych – dr hab. Konrad Waldemar Terpiłowski, prof. UMCS (UMCS)
recenzja osiągnięć naukowych – dr hab. Aleksandra Szcześ, prof. UMCS (UMCS)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie