Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Krzysztof Penderecki in memoriam

18 maja 2022 r., godz. 16:00
Sala Senacka Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24

Wstęp wolny

 

Program:
Krzysztof Penderecki (1933–2020)
I Kwartet smyczkowy (1960)
III Kwartet smyczkowy „Kartki z nienapisanego dziennika” (2008)

Anton Webern (1883–1945)
Langsamer Satz (1905)

Kwartet smyczkowy Dafô

Prowadzenie: dr hab. Piotr Romańczyk, prof. PK

***

 

Krzysztof Penderecki i Jego muzyka w Politechnice Krakowskiej

W jubileuszowym roku 80. urodzin Krzysztofa Pendereckiego w Politechnice Krakowskiej odbyło się 8 maja 2013 roku wyjątkowe spotkanie z Maestro i Jego muzyką – „Od eksperymentu do Wielkiej Syntezy”. Na program koncertu złożyły się utwory: Polymorphia na 48 instrumentów smyczkowych (1961) – uczestnicy wysłuchali nagrania orkiestry Aukso pod batutą Krzysztofa Pendereckiego, Capriccio na obój i 11 instrumentów smyczkowych (1964) w wykonaniu Witolda Wróbla i Bugla Ensemble oraz III Kwartet smyczkowy (2008) w interpretacji Kwartetu Dafô.

Profesor Penderecki był gościem „Muzycznego kanonu chemika”. Jest to interdyscyplinarny przedmiot prowadzony od 2011 roku na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej przez dr. hab. Piotra Romańczyka, prof. PK i dr. inż. Stefana Kurka (melomanów i pracowników naukowych PK). W realizacji zajęć współpracuje także dr hab. Danuta Augustyn – skrzypaczka i profesor Akademii Muzycznej w Krakowie oraz dr. Stanisław Bromboszcz – pianista i kompozytor, adiunkt w Akademii Muzycznej w Katowicach. Celem „Muzycznego kanonu chemika”, oprócz przedstawienia relacji między muzyką i nauką, jest kształtowanie wrażliwości i świadomości muzycznej przyszłych absolwentów uczelni technicznej. W trakcie zajęć studenci słuchają kompozycji należących do kanonu muzyki poważnej, zapoznają się z elementami estetyki muzycznej oraz uczestniczą w koncertach kameralnych i spotkaniach z wybitnymi instrumentalistami i pedagogami.

Nadchodzącym koncertem Politechnika Krakowska upamiętnia postać wielkiego kompozytora. Wspominamy także spotkanie z Profesorem w murach naszej uczelni.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego.

Informujemy, że biblioteka PK organizuje dodatkowe szkolenia dla studentów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu bibliotecznym. Środa 10 kwietnia godz. 9.00 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyZjU5YWItOGEzYy00NjRkLWI4ZjctNjliNmQ1ZjVkZWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie