Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Podpisywanie ślubowania II stopień studiów.

Dziekanat WIiTCh informuje, że w terminie od 27.02. – 13.03.2023 r. osoby przyjęte na I rok studiów stacjonarnych II stopnia zobowiązane są do podpisania ślubowania. Osoby, które tego nie zrobią w wyznaczonym terminie zostaną skreślone z listy studentów.

Jednocześnie informuję, że w dniu 27.02.2023 r. (poniedziałek) podpisywać ślubowania będzie można jedynie w godzinach od 09.00 do 11.30.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Wstępna lista rankingowa stypendium rektora

Wstępna lista rankingowa stypendium rektora, studia stacjonarne II stopnia. Ostateczna lista rankingowa zostanie umieszczona na stronie w dniu 31.03.2023 r. Wstępna lista rankingowa nr albumów

Przedłużanie ważności ELS

Starości grup proszeni są o zebranie Elektronicznych Legitymacji Studenckich i dostarczenie ich do Dziekanatu w celu przedłużenia ważności.

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie