Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

II etap Konkursu o Złoty Indeks PK

W sobotę 25 lutego 2023 r. odbył się II etap Konkursu o Złoty Indeks PK. Uczniowie klas maturalnych rozwiązywali zadania z chemii, matematyki i informatyki oraz sprawdzali swoje predyspozycje architektoniczne. Laureaci konkursu otrzymają dodatkowe punkty z przedmiotów konkursowych podczas tegorocznej rekrutacji na Politechnikę Krakowską.

W ramach konkursu z chemii wzięło udział 29 uczniów klas maturalnych. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, życzymy uzyskania maksymalnej liczby punktów, a w maju powodzenia na egzaminie maturalnym.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Wstępna lista rankingowa stypendium rektora

Wstępna lista rankingowa stypendium rektora, studia stacjonarne II stopnia. Ostateczna lista rankingowa zostanie umieszczona na stronie w dniu 31.03.2023 r. Wstępna lista rankingowa nr albumów

Przedłużanie ważności ELS

Starości grup proszeni są o zebranie Elektronicznych Legitymacji Studenckich i dostarczenie ich do Dziekanatu w celu przedłużenia ważności.

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie