Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Oferta pracy – student (specjalność spektroskopia, specjalność polimery, specjalność chemia)

Nazwa stanowiska: Student (specjalność spektroskopia, specjalność polimery, specjalność chemia)
Dziedzina: Chemia / Technologia Chemiczna
Sposób wynagradzania (wynagrodzenie w ramach umowy o pracę/stypendium): Stypendium
Liczba ofert pracy: 1
Kwota wynagrodzenia/stypendium: 1 500 PLN
Data rozpoczęcia pracy: 01.07.2022
Okres zatrudnienia: Do 30.09.2022 z możliwością przedłużenia
Instytucja (zakład / instytut / wydział / uczelnia / instytucja, miasto): Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Kierownik/kierowniczka projektu: dr hab. inż. Joanna Ortyl
Tytuł projektu: Molecular design, synthesis and application of photoinitiator-catalysts (PICs) for photopolymerization reactions

Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM TECH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Opis projektu:
Z uwagi na ciągłe poszukiwania bardzo efektywnych układów fotoinicjujących w produkcji powłok polimerowych oraz w technologiach szybkiego obrazowania 3D, zaproponowany został plan badawczy dotyczący zagadnień aplikacyjnych poszerzonych o aspekty poznawcze dotyczące opracowania nowych wysokowydajnych fotokatalizujących systemów inicjujących (photoinitiator-catalyst systems – PICs) wykazujących uniwersalność działania poprzez możliwość inicjowania fotochemicznego wszystkich typów standardowych procesów fotopolimeryzacji takich jak fotopolimeryzacja kationowa (CP), fotopolimeryzacja wolnorodnikowa (free-radical polymerization – FRP), fotopolimeryzacja thiol-en oraz fotopolimeryzacja hybrydowa.

 

Zadania badawcze:
1. Spektrofotometryczne badania nad nowymi systemami fotoinicjującymi (przykładowo pomiary czasów życia fluorescencji, wyznaczanie wydajności kwantowej fluorescencji, rejestracja widm wzbudzenia i emisji, rejestracja widm absorpcyjnych, pomiary elektrochemiczne, wyznaczanie potencjałów utleniania i redukcji itp.).
2. Spektroskopowe badania jakościowe i ilościowe przydatności opracowanych związków do roli fotokatalizujących systemów inicjujących (photoinitiator-catalyst systems – PICs).
3. Badania kinetyki procesów fotopolimeryzacji inicjowanej opracowanymi fotokatalizującymi systemami inicjującymi przy użyciu metod spektroskopowych real time FT-IR, Fluorescent Probe Technology.

Oczekiwania wobec kandydatów:
1. Znajomość podstaw fotochemii oraz spektroskopii, chemii polimerów, chemii organicznej.
2. Samodzielność i doświadczenie w pracy laboratoryjnej (mile widziane doświadczenie w typowej pracy naukowo-badawczej oraz umiejętność obsługi aparatury służącej do analizy spektroskopowej).
3. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej dobrym umożliwiającym analizę literatury specjalistycznej i przygotowanie artykułów naukowych.
4. Kreatywność i komunikatywność. Umiejętność pracy w zespole.
Lista wymaganych dokumentów: 1. CV zawierające dorobek naukowy (doświadczenie naukowe) kandydata to jest listę publikacji i wystąpień, nagród itp.
2. List motywacyjny zawierający krótki opis osiągnięć naukowych i technicznych a także opis zainteresowań naukowych kandydata.
3. Zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta.
4. Wykaz ocen z przedmiotów za ostatni rok studiów (lub za dwa ostatnie semestry, każdy semestr osobno).

 

Oferujemy:
Udział w interdyscyplinarnych badaniach naukowych.
Możliwość pracy w młodym, pełnym energii zespole.
Możliwość odbycia staży naukowych w krajowych oraz zagranicznym ośrodku naukowym.
Możliwość odbycia stażu przemysłowego w dziale R&D firmy chemicznej.
Uczestnictwo w międzynarodowych i krajowych konferencjach oraz szkoleniach.
Wsparcie w pracy naukowej oraz duże możliwości rozwoju naukowego.

Dodatkowych informacji udziela dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK, adres e-mail: jortyl@pk.edu.pl

Link do strony Euraxess (dotyczy ogłoszeń na stanowiska doktorantów i młodych doktorów): Nie dotyczy
Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail): jortyl@pk.edu.pl
w tytule proszę wpisać „STUDENT 2022–TEAM TECH”
Termin nadsyłania zgłoszeń: 29.06.2022

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie