Skip to content

Stypendia

Stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego

Dziekanat WIiTCh przypomina, że 15.05.2024 r. mija termin składania wniosków o stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego na semestr letni w roku akademickim 2023/2024. Osoby składające wnioski proszone są również o wysyłanie wniosku w wersji edytowalnej do Działu Spraw Studenckich na …

zapomoga losowa dla studentów.

Dziekanat WIiTCh informuje, o możliwości składania wniosków o zapomogę losową, zainteresowani studenci proszeni są o zgłaszanie się do Dziekanatu w celu uzyskania dodatkowych informacji. Termin składania wniosków do 05.12.2023 r. (wtorek).…

Termin składania wniosków o świadczenia dla studentów (stypendia)

Dziekanat WIiTCh przypomina, że termin składania wniosków o świadczenia dla studentów jest do 4.10.2023 r., składać wnioski wraz z załącznikami można:

  1. osobiście w Dziekanacie, pokój nr 8
  2. Wysyłając Pocztą Polska, na adres: Dziekanat WIiTCh PK ul. Warszawska 24, 31-155

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS 21 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS 21 (NCN) pt.: „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji” nr …

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie