Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Oferta pracy – stanowisko techniczne w projekcie LIDER/29/0157/L-12/20/NCBR/2021

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej
Nazwa stanowiska: pracownik techniczny
Typ konkursu NCBR: LIDER XII
Termin składania ofert: 31.12.2022, godz. 16:00

 Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy magistra w dziedzinie mikrobiologii, chemii, biochemii, farmacji lub spokrewnionego kierunku
 2. doświadczenie zawodowe:
 3. umiejętność prowadzenia hodowli mikroorganizmów
 4. doświadczenie w zakresie pracy z materiałem zakaźnym klasy 2 bezpieczeństwa biologicznego
 5. znajomość podstawowych technik biologii molekularnej
 6. publikacje naukowe potwierdzające znajomość prowadzenia badań nad aktywnością mikrobiologiczną materiałów, potencjalnych leków

Opis zadań:

 1. pomoc w pracach mikrobiologicznych m.in. przygotowanie stanowisk badawczych, dezynfekcja i sterylizacja sprzętu,
 2. sprawdzanie urządzeń pomiarowych i pomocniczych,
 3. pomoc w przygotowaniu próbek do analizy mikroskopowej,
 4. wykonanie barwień,
 5. nadzór nad właściwym przechowywaniem próbek,
 6. przygotowanie pożywek i mediów itp.

Warunki zatrudnienia:

Przewidywana stawka wynagrodzenia wynosi 2 000 zł brutto miesięcznie na okres 7 miesięcy w projekcie ”Funkcjonalne materiały kompozytowe na bazie odpadowego oleju spożywczego do zastosowań w miejscach i obiektach użyteczności publicznej o podwyższonym ryzyku występowania patogenów” finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider XII, nr LIDER/29/0157/L-12/20/NCBR/2021.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do kierownika projektu: dr inż. Anita Staroń, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Technologii Chemicznej i Analityki Środowiskowej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
 2. CV,
 3. Pierwsza strona publikacji potwierdzająca współautorstwo
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).).

Dokumenty należy złożyć osobiście do dnia 31.12.2022 r. do godz. 16:00 na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej (pok. 412) lub mailowo na adres: anita.staron@pk.edu.pl

Jednostka przedstawiająca ofertę zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie