Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Obowiązkowe szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów

Informacje dla studentów I roku – szkolenie biblioteczne:

1). Link do szkolenia bibliotecznego na platformie MS Teams w dniu 1 października o godz. 9.00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGY4MzA2ODItMjYyNy00Mjg4LWFmYzAtZmIzNTQ1NjM3ZmNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22fe45d004-ed5a-475d-b80e-e614f7d5c067%22%7d

2). Aby zapisać się do Biblioteki należy zapoznać się z kursem „Jak korzystać z Biblioteki PK (Studenci)”, rozwiązać test i zatwierdzić regulamin. Kurs dostępny jest na platformie DELTA  https://delta.pk.edu.pl/. Klucz dostępu do kursu: Chemia1#

 

Aplikacja MS Teams jest częścią pakietu Office 365. Dostęp do usługi jest bezpłatny dla wszystkich studentów PK. Szczegółowe informacje i instrukcje jak aktywować swoje konto dostępne są na stronie: Usługi Office 365 Education Online dla studentów Politechniki Krakowskiej – Dział Informatyzacji (pk.edu.pl).

 

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie