Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku studiów

W dniach 4-5 października 2021 roku odbędą się obowiązkowe szkolenia BPH dla studentów rozpoczynających naukę na WIiTCh PK. Szkolenia będą odbywały się wyłącznie zdalnie na platformie Microsoft Teams.

Aplikacja MS Teams jest częścią pakietu Office 365. Dostęp do usługi jest bezpłatny dla wszystkich studentów PK. Szczegółowe informacje i instrukcje jak aktywować swoje konto dostępne są na stronie: Usługi Office 365 Education Online dla studentów Politechniki Krakowskiej – Dział Informatyzacji (pk.edu.pl).

 

Harmonogram szkoleń BHP:

 

Kierunek Technologia Chemiczna

Grupa 10T1: 4 października 2021 godz. 08:00-11:00

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODcwOTQ5ZDAtODJlZS00MTJiLTk2NDUtZjljYmU0ZjBlN2Vk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22cea96844-74a0-46d5-880d-af902c53509a%22%7d

 

Grupa 11T1: 4 października 2021 godz. 11:00-14:00

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYyZjgxMjgtMGVlOS00MzZmLTk2ZDUtMGMwMTM3ZTZlNGVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22cea96844-74a0-46d5-880d-af902c53509a%22%7d

 

Grupa 12T1: 5 października 2021 godz. 09:30-12:30

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjBkMjljYjctNjI3NC00YmFiLTgxMDktOTc5MzVlZmU5N2Rh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22cea96844-74a0-46d5-880d-af902c53509a%22%7d

 

Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Grupa 10I1: 5 października 2021 godz. 08:00-11:00

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDcwZTE5MzAtODJmNy00MDkxLWI5NGItNjBiYTFkNmQ4OTM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22cea96844-74a0-46d5-880d-af902c53509a%22%7d

 

Kierunek Biotechnologia

Grupa 10B1: 4 października 2021 godz. 14:00-17:00

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTMxMmQ0ZTktODRkMi00OGYwLTg0NjQtMTFiYjYzYmQwMmM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22cea96844-74a0-46d5-880d-af902c53509a%22%7d

 

Grupa 11B1: 4 października 2021 godz. 17:00-20:00

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjE1NzI4NjEtMjBmNi00NDk1LWJiYzAtNjhkOWQ4MDE2OTcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22cea96844-74a0-46d5-880d-af902c53509a%22%7d

 

Grupa 12B1: 5 października 2021 godz. 16:30-19:30

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWFjZjMzOWYtZWMzOS00ZWRlLTk3MzAtMTFkNTlkZGE2OWI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22cea96844-74a0-46d5-880d-af902c53509a%22%7d

 

Osobą koordynującą szkolenia BHP dla studentów na WIiTCh jest dr inż. Sebastian Pater. W razie problemów lub pytań proszę kontaktować się z nim pod adresem e-mail: sebastian.pater@pk.edu.pl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Praktyki studenckie w Nycz Intertrade

Firma Nycz Intertrade o. Niepołomice zajmująca się m.in. przetwórstwem odpadów zaprasza do odbycia praktyk w okresie wakacyjnym. Szczegółowe informacje można uzyskać u prof. Zbigniewa Wzorek.

Szczegółowy program WSSKN 2022

Informujemy, że Wydziałowa Sesja Studenckich Kół Naukowych odbędzie się dnia 25 maja (środa) w godzinach 8:30-14:30 w salach 202 i 402. Serdecznie zapraszamy wszystkich Studentów i

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego

Krzysztof Penderecki in memoriam

Nadchodzącym koncertem Politechnika Krakowska upamiętnia postać wielkiego kompozytora. Wspominamy także spotkanie z Profesorem w murach naszej uczelni.

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie