Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku studiów

W dniach 4-5 października 2021 roku odbędą się obowiązkowe szkolenia BPH dla studentów rozpoczynających naukę na WIiTCh PK. Szkolenia będą odbywały się wyłącznie zdalnie na platformie Microsoft Teams.

Aplikacja MS Teams jest częścią pakietu Office 365. Dostęp do usługi jest bezpłatny dla wszystkich studentów PK. Szczegółowe informacje i instrukcje jak aktywować swoje konto dostępne są na stronie: Usługi Office 365 Education Online dla studentów Politechniki Krakowskiej – Dział Informatyzacji (pk.edu.pl).

 

Harmonogram szkoleń BHP:

 

Kierunek Technologia Chemiczna

Grupa 10T1: 4 października 2021 godz. 08:00-11:00

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODcwOTQ5ZDAtODJlZS00MTJiLTk2NDUtZjljYmU0ZjBlN2Vk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22cea96844-74a0-46d5-880d-af902c53509a%22%7d

 

Grupa 11T1: 4 października 2021 godz. 11:00-14:00

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmYyZjgxMjgtMGVlOS00MzZmLTk2ZDUtMGMwMTM3ZTZlNGVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22cea96844-74a0-46d5-880d-af902c53509a%22%7d

 

Grupa 12T1: 5 października 2021 godz. 09:30-12:30

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjBkMjljYjctNjI3NC00YmFiLTgxMDktOTc5MzVlZmU5N2Rh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22cea96844-74a0-46d5-880d-af902c53509a%22%7d

 

Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Grupa 10I1: 5 października 2021 godz. 08:00-11:00

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDcwZTE5MzAtODJmNy00MDkxLWI5NGItNjBiYTFkNmQ4OTM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22cea96844-74a0-46d5-880d-af902c53509a%22%7d

 

Kierunek Biotechnologia

Grupa 10B1: 4 października 2021 godz. 14:00-17:00

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTMxMmQ0ZTktODRkMi00OGYwLTg0NjQtMTFiYjYzYmQwMmM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22cea96844-74a0-46d5-880d-af902c53509a%22%7d

 

Grupa 11B1: 4 października 2021 godz. 17:00-20:00

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjE1NzI4NjEtMjBmNi00NDk1LWJiYzAtNjhkOWQ4MDE2OTcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22cea96844-74a0-46d5-880d-af902c53509a%22%7d

 

Grupa 12B1: 5 października 2021 godz. 16:30-19:30

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWFjZjMzOWYtZWMzOS00ZWRlLTk3MzAtMTFkNTlkZGE2OWI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22cea96844-74a0-46d5-880d-af902c53509a%22%7d

 

Osobą koordynującą szkolenia BHP dla studentów na WIiTCh jest dr inż. Sebastian Pater. W razie problemów lub pytań proszę kontaktować się z nim pod adresem e-mail: sebastian.pater@pk.edu.pl

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego.

Informujemy, że biblioteka PK organizuje dodatkowe szkolenia dla studentów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu bibliotecznym. Środa 10 kwietnia godz. 9.00 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyZjU5YWItOGEzYy00NjRkLWI4ZjctNjliNmQ1ZjVkZWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie