Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Nadanie stopnia doktora habilitowanego – dr inż. Renata Lubczak

Dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej informuje, że obrady komisji przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne dr inż. Renaty Lubczak odbędą się w dniu 29 października 2015 r. (czwartek) o godz. 11:00 w sali posiedzeń Rady Wydziału nr 12 (parter) w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Kraków ul. Warszawska 24. Przedmiotem obrad komisji będzie podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.

Załączniki:
harmonogram postępowania habilitacyjnego,
wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego,
autoreferat,
skład komisji habilitacyjnej,
recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),
recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. inż. Józef Haponiuk (Politechnika Gdańska),
recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał (Politechnika Krakowski).

recenzja-prof. D. Bogdał recenzja-prof. J. Haponiuk recenzja-prof. B. Czupryński skład komisji habilitacyjnej-R.Lubczak Autoreferat – R.Lubczak wniosek o wszczęcie postępowania-R.Lubczak Harmonogram postępowania habilitacyjnego – R. Lubczak

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie