Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Nadanie stopnia doktora habilitowanego – dr inż. Marcin Banach

Uprzejmie informuję, że obrady komisji przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne dr inż. Marcina Banacha, odbędą się w dniu 21 października 2013 r. (poniedziałek) o godz. 13:30 w sali posiedzeń Rady Wydziału (sala 12, parter) w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Kraków ul. Warszawska 24. Przedmiotem obrad komisji będzie podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.

Załączniki:
harmonogram postępowania habilitacyjnego,
wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego,
autoreferat,
skład komisji habilitacyjnej,
recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. Tadeusz Trziszka /Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu/,
recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. Henryk Jeleń /Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu/,
recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. Henryk Kołoczek, prof. zw. PK /Politechnika Krakowska/.

Dziekan WIiTCh, prof. Z. Kowalski

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie