Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Nadanie stopnia doktora habilitowanego – dr inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec

W związku z wnioskiem komisji przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne dr inż. Agnieszki Sobczak – Kupiec, uprzejmie informujemy, że na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Pk w dniu 26 marca br. zostanie podjęta uchwała w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych Pani dr inż. Agnieszce Sobczak – Kupiec.

Załączniki:
harmonogram postępowania habilitacyjnego,
wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego,
autoreferat,
skład komisji habilitacyjnej,
recenzja osiągnięć naukowych – dr hab. inż. Edward Rój, prof. nadzw. /Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach/,
recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil /Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie/,
recenzja osiągnięć naukowych – dr hab. inż. Aleksander Prociak, prof. PK /Politechnika Krakowska/.
uchwała komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego,
wniosek komisji habilitacyjnej do Rady Wydziału IiTCh o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Spotkanie z przedstawicielami Firmy OLREN

W poniedziałek 18 grudnia 2023 r. o godz. 10.00 w Działowni w sali 0/19 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Grupy ORLEN, w tym również zakładu

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie