Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Małopolska Noc Naukowców 2022 na WIiTCh PK

W dniu 30 września 2022 odbędzie się kolejna edycja Małopolskiej Nocy Naukowców – wydarzenia koordynowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W ramach tego wyjątkowego wydarzenia Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej zaprasza na wspaniałą zabawę z nauką w tle!

Przygotowaliśmy dla wszystkich zainteresowanych wiele ciekawych atrakcji. W tym roku proponujemy wykłady popularnonaukowe, ponieważ wiedzy podanej w ciekawy sposób nigdy nie jest za wiele, udostępniamy nasze laboratoria naukowo-badawcze i dydaktyczne, żebyście mogli przekonać się, że nowoczesne technologie to dla nas codzienność a także zapraszamy na spektakularne pokazy i warsztaty chemiczne, demonstracje pirotechniczne, zabawy światłem i kolorem.

Z uwagi na charakter naszej codziennej pracy, w tym konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, udział w naszych atrakcjach wymaga wcześniejszej rejestracji. Rejestracja rusza już 22 września 2022 od godziny 9:00!

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wydarzeń oraz rejestracji znajdują się na stronie www.nocnaukowcow.malopolska.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego.

Informujemy, że biblioteka PK organizuje dodatkowe szkolenia dla studentów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu bibliotecznym. Środa 10 kwietnia godz. 9.00 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyZjU5YWItOGEzYy00NjRkLWI4ZjctNjliNmQ1ZjVkZWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie