Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku studiów

W dniach 3, 5 oraz 7 października 2022 roku odbędą się obowiązkowe szkolenia BPH dla studentów rozpoczynających naukę na WIiTCh PK.

Szkolenia będą odbywały się wyłącznie zdalnie na platformie Microsoft Teams.

 

Harmonogram szkoleń:

 

Technologia Chemiczna

 

Grupa 10T1: 3 października 2022 godz. 11:00-14:00

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDVmYjkyNmYtZTgzOS00ZTVlLWJlN2YtOGEwOWVmZGQ4ZDM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22cea96844-74a0-46d5-880d-af902c53509a%22%7d

 

Grupa 11T1: 3 października 2022 godz. 12:45-15:45

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWZjM2EwNGItOWUzNS00N2Y1LWI5YjYtYTE4ZWIyMzgxNmE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22cea96844-74a0-46d5-880d-af902c53509a%22%7d

 

Grupa 12T1: 5 października 2022 godz. 12:45-15:45

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjgzODJmNzItMDRhNC00ZjQ0LTk4NjgtMGE1N2I0OTVkZDI2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22cea96844-74a0-46d5-880d-af902c53509a%22%7d

 

Inżynieria Chemiczna

 

Grupa 10I1: 7 października 2022 godz. 08:30-11:30

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzU1YTlhZGUtZWYxNi00MmYwLWI0M2QtOWNiM2Q1NzcxOGE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22cea96844-74a0-46d5-880d-af902c53509a%22%7d

 

Biotechnologia

 

Grupa 10B1: 5 października 2022 godz. 09:15-12:15

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzEzMDA2NzEtZWU1Yi00M2JmLTkwMTMtMGYxMWFiN2M2OTc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22cea96844-74a0-46d5-880d-af902c53509a%22%7d

 

Grupa 11B1: 5 października 2022 godz. 11:00-14:00

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGYxYzMzOGMtNmIxOS00NWM5LTgxMjgtOGIwM2EwYjM5MGEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22cea96844-74a0-46d5-880d-af902c53509a%22%7d

 

Grupa 12B1: 3 października 2022 godz. 14:30-17:30

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njg1ODdhYzAtMTBjMS00ODYxLWI3NDYtYWRiM2RhMDE5YTU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22cea96844-74a0-46d5-880d-af902c53509a%22%7d

 

Osobą koordynującą szkolenia BHP dla studentów na WIiTCh jest dr inż. Sebastian Pater. W razie problemów lub pytań proszę kontaktować się z nim pod adresem e-mail: sebastian.pater@pk.edu.pl

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie