Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe dla Stypendysta/Student/Doktorant_2 w projekcie POLONEZ BIS 1

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student/Doktorant_2

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Wymagania:

 1. Ukończone studia inżynierskie lub magisterskie na kierunku chemia lub technologia chemiczna lub pokrewne.
 2. Status doktoranta w szkole doktorskiej w przypadku ukończenia studiów magisterskich.
 3. Umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych.
 4. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację z kierownikiem projektu po angielsku, korzystanie z literatury oraz redagowanie publikacji i wygłaszanie referatów.
 5. Udokumentowana wiedza z zakresu syntez nanomateriałów.
 6. Umiejętność obsługi aparatury naukowej niezbędnej do realizacji zaplanowanych badań.
 7. Udokumentowana działalność w Studenckim Kole Naukowym będzie dodatkowym atutem.

Opis zadań:

Stypendysta/stka będzie uczestniczyć w realizacji projektu badawczego „Heterostruktury kompozytowe z g-C3N4 i klastrów metali szlachetnych jako katalizatory w procesach foto- i elektrochemicznych napędzanych światłem słonecznym”, umowa nr UMO-2021/43/P/ST5/01729, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu „Polonez Bis 1”.

Do obowiązków stypendysty/stki będzie należało:

 1. Opracowywanie procesu wytwarzania nanocząstek metalicznych i półprzewodnikowych.
 2. Badanie wytworzonych materiałów podstawowymi technikami: XRD, PL, UV-Vis, FT-IR, DLS.
 3. Analiza i przygotowywanie wyników badań do raportu oraz publikacji

Termin składania ofert: 12:00 26 maja 2023 r.

Warunki zatrudnienia:

 1. Stypendium naukowe w wysokości 1 500,- zł brutto miesięcznie
 2. Okres finansowania: 16 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Aplikacje zawierające: a) CV; b) List motywacyjny; c) Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych, d) Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich, e) Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta; f) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – należy przesyłać na adres: k.matras@pk.edu.pl oraz xiao.zhang@pk.edu.pl.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową do dnia 30 maja 2023 r.

 

 

 

Projekt „Heterostruktury kompozytowe z g-C3N4 i klastrów metali szlachetnych jako katalizatory w procesach foto- i elektrochemicznych napędzanych światłem słonecznym” finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu „Polonez Bis 1” umowa nr UMO-2021/43/P/ST5/01729

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie