Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta/stypendysty w projekcie POLONEZ BIS 1

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki ogłasza konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA/STYPENDYSTY w projekcie: Heterostruktury kompozytowe z g-C3N4 i klastrów metali szlachetnych jako katalizatory w procesach foto- i elektrochemicznych napędzanych światłem słonecznym”, umowa nr UMO-2021/43/P/ST5/01729, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu POLONEZ BIS 1

Nazwa stanowiska: Stypendysta – Doktorant (2 lata)

Wymagania:

 1. Status doktoranta w szkole doktorskiej.
 2. Ukończone studia magisterskie na kierunku chemia, technologia, nanotechnologia lub biotechnologii.
 3. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację z kierownikiem projektu po angielsku, korzystanie z literatury oraz redagowanie publikacji i wygłaszanie referatów.
 4. Udokumentowana wiedza z zakresu syntezy nanomateriałów i materiałów na bazie azotku węgla.
 5. Umiejętność obsługi aparatury naukowej niezbędnej do realizacji zaplanowanych badań.
 6. Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym.

Opis zadań:

Stypendysta/stka będzie uczestniczyć w realizacji projektu badawczego „Heterostruktury kompozytowe z g-C3N4 i klastrów metali szlachetnych jako katalizatory w procesach foto- i elektrochemicznych napędzanych światłem słonecznym”. Do obowiązków stypendysty/stki będzie należało:

 1. Opracowywanie receptur nowych nanokompozytów na bazie azotku węgla.
 2. Synteza wybranych nanomateriałów i kompozytów.
 3. Charakterystyka opracowanych materiałów podstawowymi metodami spektroskopowymi (UV-Vis, PL, FT-IR) oraz ocena opracowanych materiałów pod kątem możliwości zastosowania jako foto- i elektrokatalizatorów.
 4. Zebranie i przygotowywanie wyników badań do publikacji oraz raportów.
 5. Dbanie o stanowisko pracy i zaangażowanie w powierzone zadania.

Typ konkursu NCN: POLONEZ BIS 1

Termin składania ofert: 17.10.2022, godz.12.00

 

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

 1. Stypendium naukowe w wysokości 3 000,- zł brutto miesięcznie
 2. Okres finansowania: 24 miesiące, nie dłużej niż do 30.09.2024r.

 

Dodatkowe informacje:

Aplikacje zawierające:

 1. CV (w języku polskim i angielskim);
 2. List motywacyjny (w języku polskim i angielskim);
 3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych (w języku polskim i angielskim;
 4. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 5. Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta;
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Dokumenty należy przesłać w formie jednego pliku pdf w terminie do dn. 17 października 2022 roku, godz. 12:00 na adres: friends_zhangxiao@yahoo.co.jp i katarzyna.matras-postolek@pk.edu.pl (temat: Stypendium_1 Polonez Bis-1).

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 października 2022 roku

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie