Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe dla Doktoranta Stypendysty w projekcie OPUS LAP

Konkurs na stypendium naukowe dla Doktoranta Stypendysty w projekcie OPUS LAP, umowa nr UMO-2021/43/I/ST5/01536

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stanowisko typu doktorant – stypendysta do projektu „Nanoklastry ZnTe o wielkości magicznej: platforma wysokowydajnej redukcji chemicznej”, umowa nr UMO-2021/43/I/ST5/01536 (OPUS LAP, NCN).

 

Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta
Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Wymagania:

 1. Ukończone studia magisterskie na kierunku chemia, technologia, nanotechnologia lub biotechnologii.
 2. Status doktoranta w szkole doktorskiej.
 3. Umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych.
 4. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację z kierownikiem projektu po angielsku, korzystanie z literatury oraz redagowanie publikacji i wygłaszanie referatów.
 5. Udokumentowana wiedza i doświadczenie z zakresu syntezy nanomateriałów i materiałów na bazie tellurku cynku.
 6. Umiejętność obsługi aparatury naukowej niezbędnej do realizacji zaplanowanych badań.
 7. Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym.

 

Opis zadań:

Stypendysta/stka będzie uczestniczyć w realizacji projektu badawczego „Nanoklastry ZnTe o wielkości magicznej: platforma wysokowydajnej redukcji chemicznej,, umowa nr UMO-2021/43/I/ST5/01536, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS LAP”.

 

Do obowiązków stypendysty/stki będzie należało:

 1. Opracowywanie receptur nowych nanomateriałów na bazie tellurku cynku.
 2. Synteza wybranych nanomateriałów i kompozytów.
 3. Charakterystyka opracowanych materiałów podstawowymi metodami spektroskopowymi (UV-Vis, PL, FT-IR, DLS) oraz ocena opracowanych materiałów pod kątem możliwości zastosowania jako foto- i elektrokatalizatorów.
 4. Zebranie i przygotowywanie wyników badań do publikacji oraz raportów

Termin składania ofert: 12:00 4 października 2023 r.

 

Warunki zatrudnienia:

 1. Stypendium naukowe w wysokości 2 500,- zł brutto miesięcznie
 2. Okres finansowania: 24 miesiące

 

Dodatkowe informacje:

Aplikacje zawierające: a) CV (w języku polskim i angielskim); b) List motywacyjny (w języku polskim i angielskim); c) Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych (w języku polskim i angielskim; d) Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich, e) Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta; f) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – należy przesyłać na adres: katarzyna.matras-postolek@pk.edu.pl

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową do dnia 6 października 2023r.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie