Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Komunikat dziekana WIiTCh nr 2 z dnia czerwca 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na WIiTCh PK w sem. zimowym roku akademickiego 2021/22

Działając w oparciu o Zarządzenie nr 81 Rektora PK z 16 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 i mając na uwadze ograniczoną ilość i pojemność dydaktycznych sal audytoryjnych Dziekan WIiTCh podjął następujące decyzje w sprawie prowadzenia zajęć nadchodzącym semestrze.

Wykłady i seminaria będą prowadzone wyłącznie w sposób zdalny.

Projekty i laboratoria komputerowe zaleca się prowadzić w sposób zdalny chyba, że warunki techniczne na to nie pozwalają (np. wykorzystywanie podczas zajęć specjalistycznego oprogramowania).

Laboratoria i ćwiczenia będą odbywać się w systemie stacjonarnym.

W przypadku zajęć laboratoryjnych należy uwzględniać 10 osobowe grupy studenckie, a w przypadku stacjonarnie prowadzonych zajęć w laboratorium komputerowym należy zaplanować grupy 8 osobowe. Ćwiczenia audytoryjne powinny być prowadzone wyłącznie w dużych salach wykładowych.

W podziale godzin należy podać platformę na której będę prowadzone zajęcia zdalne oraz link do poszczególnych kanałów, dane te należy uzupełnić w pierwszym tygodniu trwania zajęć). Zgodnie z poleceniem Rektora PK zaleca się prowadzić zajęcia zdalne za pomocą MS Teams oraz Delty (platformy moodle).

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS (NCN)   Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie