Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Komunikat dziekana WIiTCh nr 2 z dnia czerwca 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na WIiTCh PK w sem. zimowym roku akademickiego 2021/22

Działając w oparciu o Zarządzenie nr 81 Rektora PK z 16 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia prowadzonego na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 i mając na uwadze ograniczoną ilość i pojemność dydaktycznych sal audytoryjnych Dziekan WIiTCh podjął następujące decyzje w sprawie prowadzenia zajęć nadchodzącym semestrze.

Wykłady i seminaria będą prowadzone wyłącznie w sposób zdalny.

Projekty i laboratoria komputerowe zaleca się prowadzić w sposób zdalny chyba, że warunki techniczne na to nie pozwalają (np. wykorzystywanie podczas zajęć specjalistycznego oprogramowania).

Laboratoria i ćwiczenia będą odbywać się w systemie stacjonarnym.

W przypadku zajęć laboratoryjnych należy uwzględniać 10 osobowe grupy studenckie, a w przypadku stacjonarnie prowadzonych zajęć w laboratorium komputerowym należy zaplanować grupy 8 osobowe. Ćwiczenia audytoryjne powinny być prowadzone wyłącznie w dużych salach wykładowych.

W podziale godzin należy podać platformę na której będę prowadzone zajęcia zdalne oraz link do poszczególnych kanałów, dane te należy uzupełnić w pierwszym tygodniu trwania zajęć). Zgodnie z poleceniem Rektora PK zaleca się prowadzić zajęcia zdalne za pomocą MS Teams oraz Delty (platformy moodle).

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie