Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Harmonogram zajęć w sem. zimowym roku akad. 2022/23

Informujemy, że dostępny jest harmonogram zajęć na semestr zimowy roku akad. 2022/23.

Uwaga – plan w kolejnych tygodniach może ulegać zmianom.

Ewentualne korekty pojawią się po zamknięciu list studentów przyjętych na studia I stopnia, a także wraz z rozpoczęciem semestru po uzyskaniu informacji na temat ostatecznej liczebności grup studenckich po sesji letniej. Dodatkowo po pierwszych tygodniach nowego semestru plan zostanie uzupełniony o brakujące przedmioty wybieralne i laboratoria dla 1 roku Biotechnologii. Powyższe czynniki mogą wpłynąć na obsadę zajęć.

Ewentualne pomyłki, braki lub problemy proszę zgłaszać do mgr inż. Anny Drabczyk drogą mailową, telefonicznie lub poprzez platformę MS Teams.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Harmonogram egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam harmonogram egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia  LTO TP APIS CTK IPT Biotechnologia Biotechnologia II komisja      

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie