Skip to content

dr inż. Otmar Vogt

Komunikat Kanclerza

KOMUNIKAT NR 5 KANCLERZA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. Tadeusza Kościuszki z dnia 8 kwietnia 2021 r. znak DA3.022.5.2021 w sprawie ankiety dotyczącej szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników, studentów i doktorantów

  1. W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną i potrzebą wprowadzenia szybkiego dostępu

Innovative Chemical Technologies (ICT) – Master of Science studies

The Faculty of Chemical Engineering and Technology invites foreign students to enrol on 4-semester master studies in English for a major in Innovative Chemical Technologies (ICT). The studies are conducted within the project no. POWR.03.03.00-00-M070/16 titled “International programme

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie