Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Rekrutacja do Projektu

Rekrutacja do projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”

Termin zakończenia rekrutacji: 21.06.2024 r. do godz. 11:00

Regulamin Naboru: Zaproszenie Ministra Nauki

Program “Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” kierowany jest do studentów, którzy planują zgłosić swój udział w międzynarodowych konkursach, zawodach i konferencjach. Rekrutacja prowadzona jest do projektu:

  • Hydrożelowe systemy dostarczania leków dla medycyny naziemnej i kosmicznej (limit miejsc: 1) – KN Chemii i Technologii Organicznej

Osiągnięcia zgłoszone przez kandydata-studenta muszą być potwierdzone przez odpowiednią jednostkę lub opiekuna naukowego PK.

Wymagania:

  • Student/studentka I stopnia kierunku Biotechnologia
  • Znajomość metod otrzymywania materiałów hydrożelowych i przeprowadzania badań fizykochemicznych, zwłaszcza dotyczących uwalniania substancji czynnych
  • Umiejętność pracy w laboratorium

CV przygotowane wg Załącznika nr 3 wraz z potwierdzeniem uzyskanych osiągnięć należy wysyłać na adres mailowy: katarzyna.bialik-was@pk.edu.pl

Kryteria oceny:

+3 pkt za udokumentowane bycie aktywnym członkiem koła naukowego starającego się o dofinansowanie z projektu ministerialnego (wyżej wymienione) wykazującym zainteresowania z zakresu materiałów hydrożelowych do zastosowań w medycynie naziemnej i kosmicznej

+2 pkt za udokumentowane osiągnięcia w międzynarodowych konkursach, zawodach naukowych lub czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych

+1 pkt za udokumentowane bycie aktywnym członkiem innego koła naukowego PK

+1 pkt za udokumentowane osiągnięcia w krajowych konkursach, zawodach naukowych lub czynny udział w krajowych konferencjach naukowych

+0,5 pkt za udokumentowaną działalność w samorządzie, wolontariat

W przypadku przekroczenia założonej liczby miejsc w poszczególnych projektach do punktów wykazanych przez osiągnięcia dodaje się punkty otrzymane z rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby z niepełnosprawnością, a następnie decyduje kolejność zgłoszeń.

Komisja rekrutacyjna:

Dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK – dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK

Opiekun odpowiedzialny za przygotowanie projektu – dr hab. inż. Katarzyna Bialik-Wąs

Zapoznałam/em się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych. *

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 4

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku zarejestrowanego w związku z moim udziałem w Programie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”. *
  • Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2501), zezwalam na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej), przez Politechnikę Krakowską z siedzibą przy ul. Warszawskiej 24,
    31-155 Kraków, na potrzeby Programu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”. *
  • Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w Programie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”. *
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Inżynieria chemiczna i procesowa na WIiTCh

Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Piotr Michorczyk wraz z paroma innymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi przybliża profil kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na WIiTCh.

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie