Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs future lab rozstrzygnięty

Rada Naukowa FutureLab PK podjęła decyzję o wyłonieniu projektów studenckich zgłoszonych w ostatnim naborze. Po długich obradach i szczegółowym zreferowaniu wszystkich wniosków, postanowiono przyznać granty 19 projektom, których autorami byli studenci Politechniki Krakowskiej.

Miło nam poinformować, iż dwa projekty studentów z Laboratorium Fotochemii Stosowanej zostały w tym roku nagrodzone w tym konkursie”

1) „Opracowanie innowacyjnych biotuszy do druku przestrzennych struktur 3D wspierających wzrost i proliferację materiału biologicznego w postaci wyselekcjonowanych linii komórkowych, którego opiekunem jest prof. Joanna Ortyl.

Celem projektu jest opracowanie nowych tuszy hydrożelowych z udziałem materiału biologicznego dedykowanych do druku 3D. Wśród potencjalnych zastosowań biodruku 3D można wymienić np. wytwarzanie trójwymiarowych modeli tkanek, w tym modeli nowotworowych, umożliwiających badanie skuteczności danej terapii metodą bezpośrednią na komórkach pacjenta, co pozwala na skrócenie czasu i dobór spersonalizowanej terapii, czy też tworzenie i drukowanie dopasowanego do pacjenta skafoldu pozwalającego na zastąpienie nawet całej kości. Innowacyjność projektu polega na opracowaniu funkcjonalnych biotuszy do biodruku 3D, gdzie komórki byłyby immobilizowane w strukturze w momencie wydruku.

2) „Innowacyjna komora UV-FPT do obróbki poprodukcyjnej wydruków z żywic fotoutwardzalnych dla sektora biodruku 3D”, którego opiekunem jest mgr inż. Maciek Pilch. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej komory UV-FPT do obróbki poprodukcyjnej bio-struktur oraz bio-wydruków 3D znakowanych sensorami luminescencyjnymi m.in. na potrzeby ich wykorzystania w technikach obrazowania luminescencyjnego. Dzięki wykorzystaniu zaproponowanych przez studentów pionierskich rozwiązań, opracowany produkt będzie miał wysoce uniwersalny charakter.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Inżynieria chemiczna i procesowa na WIiTCh

Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Piotr Michorczyk wraz z paroma innymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi przybliża profil kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na WIiTCh.

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie