Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Badania naszego zespołu zostały docenione na arenie międzynarodowej

5 wynalazków naszych doktorantów, studentów i Prof. Joanny Ortyl zdobyły złote i srebrne medale na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków – IWIS 2021. Wykaz nagrodzonych wynalazków i ich autorów znajdziecie poniżej.

Złote medale:

 • Starzak, M. Jankowska, D. Krok, J. Ortyl
  Bio-renewable epoxidized photocurable resins for 3D printing applications
  Bioodnawialne epoksydowane żywice fotoutwardzalne do zastosowań w druku 3D
 • Ortyl, P. Szymaszek, P. Stalmach, A. Chachaj-Brekiesz
  Fluorescent molecular chemosensors for detection and measurement of metal ions in living systems
  Fluorescencyjne chemosensory molekularne do detekcji i pomiaru jonów metali w komórkach (w żywych organizmach)
 • Ortyl, W. Tomal, P. Fiedor
  Photocurable resins for additive manufacturing of carbon nanotube composites using 3D-VAT printing technology
  Fotoutwardzalne żywice do addytywnego wytwarzania kompozytów z nanorurkami węglowymi za pomocą technologii druku 3D-VAT

Srebrne medale:

 • Ortyl, W. Tomal, D. Krok
  Fiber-reinforced 2D composites obtained by photopolymerization – a way to create carbon-fiber and glass-fiber composites for eEngineering applications
  Wzmocnione włóknami kompozyty 2D otrzymywane metodą fotopolimeryzacji – sposób na tworzenie kompozytów węgiel-włókno i włókno szklane
 • Ortyl, M. Jankowska, P. Niezgoda
  The New Photocatalytic Initiators for the Visible Light Photopolymerization Processes of Cationic, Free-Radical and Hybrid-Photopolymerization for 3D printing application
  Nowe fotokatalityczne inicjatory procesów fotopolimeryzacji w świetle widzialnym: kationowej, wolnorodnikowej i hybrydowej do zastosowań w druku 3D
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Inżynieria chemiczna i procesowa na WIiTCh

Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Piotr Michorczyk wraz z paroma innymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi przybliża profil kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na WIiTCh.

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie