Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Test kompetencyjny dla studentów ostatniego semestru studiów II stopnia

W terminie 18-19 czerwca 2022 r. (sobota i niedziela) odbędzie się test kompetencyjny dla studentów ostatniego semestru wszystkich kierunków studiów II stopnia. Test odbędzie się w formie zdalnej (online) na platformie wydziałowej moodle: www.moodle.chemia.pk.edu.pl i będzie udostępniony od 18 czerwca od godz. 6.00 do 19 stycznia do godz. 23.59. Test obejmuje 50 losowo wybranych pytań i trwa 60 minut. W pytaniu tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. W trakcie trwania testu można cofać się do wypełnionych już odpowiedzi. W celu zaliczenia testu należy zdobyć 40% maksymalnej liczby punktów, czyli udzielić poprawnej odpowiedzi na 20 z 50 pytań. Zagadnienia do testu kompetencyjnego dostępne są pod adresem: https://chemia.pk.edu.pl/studenci/test-kompetencyjny/

Aby móc przystąpić do testu należy zalogować się na platformie moodle w terminie 1 do 10 czerwca 2022 r., a po zalogowaniu uzupełnić ankietę dla swojego kierunku i specjalności. Wypełnienie ankiety ma na celu sprawdzenie poprawności logowania się i prawidłowego przypisania do grup.

Dane logowania:

Login: nazwiskoimie (małymi literami, bez polskich znaków, bez spacji)
Hasło: Ch#NUMERALBUMU (po oznaczeniu „Ch#” należy wpisać swój numer albumu, bez spacji), jeśli ktoś zmienił hasło podczas realizacji innego kursu na tej platformie, należy logować się z użyciem nowego hasła.

W przypadku pytań lub wątpliwości, jak również problemów z zalogowaniem proszę o kontakt mailowy: anna.drabczyk@pk.edu.pl lub piotr.surylo@pk.edu.pl
MS Teams: Anna Drabczyk lub Piotr Suryło
telefon: 126282571 lub 796368745.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie