Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Seminarium Wydziałowe dr inż. Aneta Spórna-Kucab – 1 czerwca 2022

Prodziekan ds. nauki, prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek zaprasza na Seminarium Wydziałowe, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 r. o godzinie 10.00 w trybie zdalnym na platformie MS Teams (Zespół WC Seminaria)

W trakcie seminarium Pani dr inż. Aneta Spórna-Kucab przedstawi najważniejsze efekty pracy naukowej, które stanowią podstawę wniosku o nadanie jej stopnia doktora habilitowanego.

Temat wystąpienia: “Przeciwprądowa chromatografia cieczowa w analityce nowych i aktywnych biologicznie związków betacyjanowych”

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Harmonogram egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam harmonogram egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia  LTO TP APIS CTK IPT Biotechnologia Biotechnologia II komisja      

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie