Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Seminarium Wydziałowe dr inż. Aneta Spórna-Kucab – 1 czerwca 2022

Prodziekan ds. nauki, prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek zaprasza na Seminarium Wydziałowe, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 r. o godzinie 10.00 w trybie zdalnym na platformie MS Teams (Zespół WC Seminaria)

W trakcie seminarium Pani dr inż. Aneta Spórna-Kucab przedstawi najważniejsze efekty pracy naukowej, które stanowią podstawę wniosku o nadanie jej stopnia doktora habilitowanego.

Temat wystąpienia: “Przeciwprądowa chromatografia cieczowa w analityce nowych i aktywnych biologicznie związków betacyjanowych”

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z bio-polioli o rożnej strukturze chemicznej i analiza wpływu otrzymanych bio-recyklatów na proces ekspansji i właściwości nowych bio-poliuretanów”, nr 2021/43/D/ST5/01222.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN) pt.: „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji” nr 2021/41/B/ST5/04533.

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie