Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Termin szkolenia bibliotecznego dla studentów I roku II stopnia

Szanowni Państwo

Jest nam ogromnie miło zaprosić Państwa na szkolenie biblioteczne, które odbędzie się na platformie MS Teams. Udział w nim pozwoli poznać:

  • lokalizacje i strukturę biblioteki,
  • najważniejsze zasady związane z udostępnianiem zbiorów,
  • naszą stronę www.biblos.pk.edu.pl
  • metody efektywnego korzystania z naszego katalogu,
  • zasady zamawiania i wypożyczania zbiorów,
  • ofertę zasobów cyfrowych,
  • usługi dodatkowe biblioteki.

Spotkanie potrwa 45 minut i będzie się składać z wykładu oraz krótkiego testu podsumowującego. Zalogowanie się na spotkanie z ponad 5-minutowym opóźnieniem wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia.

Studenci II stopnia kontynuujący studia na PK, którzy są zapisani do Biblioteki PK zostają zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia.

Studenci II stopnia, którzy odbyli już szkolenie biblioteczne w Bibliotece PK lub w bibliotece innej uczelni wyższej zostaną zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia, po podpisaniu specjalnego oświadczenia dostępnego w Wypożyczalni BPK przy ul. Warszawskiej 24.

Dla pozostałych studentów udział w szkoleniu bibliotecznym jest obowiązkowy. Podstawą uzyskania zaliczenia jest obecność.

 Sobota 16 marca godz. 9.00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTRlZjgzY2UtYmZiMy00ZjRjLTk1ZGEtMjMxMzBiN2ZhMzFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie