Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Szkolenie biblioteczne dla studentów I roku studiów II stopnia

Ważne informacje na temat szkolenia bibliotecznego:

Studenci kontynuujący studia na PK, którzy są zapisani do Biblioteki PK zostają zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia.

Studenci, którzy odbyli już szkolenie biblioteczne w Bibliotece PK lub w bibliotece innej uczelni wyższej zostaną zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia, po podpisaniu specjalnego oświadczenia dostępnego w Wypożyczalni BPK przy ul. Warszawskiej 24.

Dla pozostałych studentów udział w szkoleniu bibliotecznym jest obowiązkowy. Podstawą uzyskania zaliczenia jest obecność.

Szkolenie odbędzie się w dniu 18.03.2022 r. o godzinie 17.00.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie