Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – mgr inż. Paweł Fiedor

Dziekan i Rada Naukowa Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uprzejmie zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Pawła Fiedora, która odbędzie się w dniu 8 lutego 2023 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Rady Naukowej Wydziału (parter, sala 12), budynek Wydziału IiTCh, Kraków, ul. Warszawska 24 na temat:
„Wprowadzenie fotopolimeryzacji kationowej w świat druku 3D w technologii DLP, oraz sposoby monitorowania procesu fotopolimeryzacji bezpośrednio w trakcie procesu druku 3D”

PROMOTOR: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK (Politechnika Krakowska)

RECENZENCI:
– dr hab. inż. Anna Gancarczyk (Instytut Inżynierii Chemicznej (PAN w Gliwicach)
– dr hab. Robert E. Przekop, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
– prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz (Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie)

Z treścią rozprawy doktorskiej można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24.
Treść, streszczenie pracy oraz recenzje zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PK
https://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=4206

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Wstępna lista rankingowa stypendium rektora

Wstępna lista rankingowa stypendium rektora, studia stacjonarne II stopnia. Ostateczna lista rankingowa zostanie umieszczona na stronie w dniu 31.03.2023 r. Wstępna lista rankingowa nr albumów

Przedłużanie ważności ELS

Starości grup proszeni są o zebranie Elektronicznych Legitymacji Studenckich i dostarczenie ich do Dziekanatu w celu przedłużenia ważności.

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie