Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Przedmioty wybieralne na semestr II

Informujemy, że każdy student studiów I stopnia, w semestrze 2 musi odbyć zajęcia z przedmiotów humanistycznych w wymiarze 30 godzin (2ECTS). W dniach od 23.01, godz. 12:00 do 24.01, godz. 12:00 zostanie udostępniony formularz dokonania wyboru. Studenci 1 roku wszystkich kierunków studiów muszą w tym czasie wskazać preferowany przez siebie blok przedmiotów. Bloki mają ograniczoną ilość miejsc. O przypisaniu studenta do danego bloku decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby ponad wskazany limit zostaną przyporządkowane do przedmiotów z niewypełnioną ilością osób na zasadzie losowej. Studenci, którzy w terminie udostępnienia formularza, nie dokonają wyboru, muszą przed rozpoczęciem 2 semestru zgłosić się w tej sprawie do Prodziekana ds. studenckich.

Wyboru dokonać można we wskazanym terminie za pośrednictwem Panelu studenta WIiTCh (zakładka przedmioty wybieralne). Uwaga – aby dokonać wyboru należy posiadać aktywne konto Office 365 na PK.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Krzysztof Penderecki in memoriam

Nadchodzącym koncertem Politechnika Krakowska upamiętnia postać wielkiego kompozytora. Wspominamy także spotkanie z Profesorem w murach naszej uczelni.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie