Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Przedmioty wybieralne na semestr II

Informujemy, że każdy student studiów I stopnia, w semestrze 2 musi odbyć zajęcia z przedmiotów humanistycznych w wymiarze 30 godzin (2ECTS). W dniach od 23.01, godz. 12:00 do 24.01, godz. 12:00 zostanie udostępniony formularz dokonania wyboru. Studenci 1 roku wszystkich kierunków studiów muszą w tym czasie wskazać preferowany przez siebie blok przedmiotów. Bloki mają ograniczoną ilość miejsc. O przypisaniu studenta do danego bloku decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby ponad wskazany limit zostaną przyporządkowane do przedmiotów z niewypełnioną ilością osób na zasadzie losowej. Studenci, którzy w terminie udostępnienia formularza, nie dokonają wyboru, muszą przed rozpoczęciem 2 semestru zgłosić się w tej sprawie do Prodziekana ds. studenckich.

Wyboru dokonać można we wskazanym terminie za pośrednictwem Panelu studenta WIiTCh (zakładka przedmioty wybieralne). Uwaga – aby dokonać wyboru należy posiadać aktywne konto Office 365 na PK.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie