Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Bożena Tyliszczak – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

Uprzejmie informuję, że obrady komisji przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne dr inż. Bożeny Tyliszczak, odbędą się w dniu 18 lutego 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 11:00 w sali 35 (parter) w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Kraków ul. Warszawska 24.
Przedmiotem obrad komisji będzie podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.
Załączniki:
– harmonogram postępowania habilitacyjnego,
– wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego,
– autoreferat,
– skład komisji habilitacyjnej,
– recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. Stanisław Słomkowski,
– recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. inż. Ewa Andrzejewska, prof. zwycz.,
– recenzja osiągnięć naukowych – dr hab. inż. Izabela Czekaj, prof. PK.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Inżynierskie Targi Pracy 2022

Biuro Karier Politechniki Krakowskiej zaprasza Studentów i Absolwentów do udziału w Inżynierskich Targach Pracy 2022! Szukasz pracy, praktyk lub stażu? Przyjdź 20. października (czwartek) w godz. 10:00-15:00 do Centrum

Informacja dla studentów gr. 30-35T1, 30-31I1

Wykłady  z przedmiotu  Materiałoznawstwo i korozja gr. 30-35T1, 30-31I1 będą się odbywały na platformie MS Teams. Starostów grup proszę o kontakt (artur.jaron@pk.edu.pl) w celu przekazania danych

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie