Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Podstawowe informacje i akty prawne

Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej została powołana do życia decyzją Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 29 maja 2019 r. Dyrektorem Szkoły Doktorskiej PK jest dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK.

Szkoła kształci m.in w dyscyplinie „Inżynieria Chemiczna” przypisanej do Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej.

Podstawowe akty prawne regulujące działalność szkoły:
+ Zarządzenie Rektora w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej
+ Regulamin Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej
+ Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej
+ Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Harmonogram egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam harmonogram egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia  LTO TP APIS CTK IPT    

Terminy egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam terminy egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I  stopnia specjalność LTO   01.02.2023, specjalność  TP    01-02.02.2023, specjalność  APIS   06 – 07.02.2023, specjalność

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie