Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Podstawowe informacje i akty prawne

Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej została powołana do życia decyzją Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 29 maja 2019 r. Dyrektorem Szkoły Doktorskiej PK jest dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK.

Szkoła kształci m.in w dyscyplinie „Inżynieria Chemiczna” przypisanej do Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej.

Podstawowe akty prawne regulujące działalność szkoły:
+ Zarządzenie Rektora w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej
+ Regulamin Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej
+ Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej
+ Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego

Krzysztof Penderecki in memoriam

Nadchodzącym koncertem Politechnika Krakowska upamiętnia postać wielkiego kompozytora. Wspominamy także spotkanie z Profesorem w murach naszej uczelni.

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie