Skip to content

Szkoła doktorska: Inżynieria chemiczna

REKRUTACJA do szkoły doktorskiej w dyscyplinie Inżynieria Chemiczna

Kandydatów do szkoły doktorskiej w dyscyplinie Inżynieria Chemiczna informujemy, że postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się wg nw harmonogramu:

11 września 2023 – egzamin pisemny – sala 3, godz. 9:30
12 września 2023 – rozmowy kwalifikacyjne – sala 12, godz. 9:30

Uprzejmie

REKRUTACJA do Szkoły Doktorskiej PK w dyscyplinie Inżynieria Chemiczna

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej PK w dyscyplinie Inżynieria Chemiczna odbywać będzie się wg poniższego harmonogramu:

12.09.2022 – egzamin pisemny – budynek WIiTCh, s.12, godz. 9.00
13.09.2022 – rozmowy kwalifikacyjne – budynek WIiTCh, s.12, od godz. 9.00

Komisja rekrutacyjna dla dyscypliny Inżynieria Chemiczna

Rada Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej powołała komisję rekrutacyjną dla dyscypliny Inżynieria Chemiczna. Komisja urzędować będzie w pok. 535 budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej począwszy od dnia 1 września 2020 r. Skład Komisji w rozwinięciu.

Podstawowe informacje i akty prawne

Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej została powołana do życia decyzją Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 29 maja 2019 r. Dyrektorem Szkoły Doktorskiej PK jest dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK. Szkoła kształci m.in w dyscyplinie „Inżynieria Chemiczna” przypisanej do Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej. Podstawowe akty prawne regulujące działalność szkoły w rozwinięciu.
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie